Prima pagină

Prezentare și competențe

Acordul de asociere între UE și Chile, semnat la Bruxelles la 18 noiembrie 2002, prevede, la articolul 9, crearea unei Comisii parlamentare comune, al cărei rol principal este acela de a urmări aplicarea acordului și de a prezenta propuneri care să asigure o mai bună funcționare. Comisia este compusă pe baza criteriului parității, dintr-o delegație a PE și o delegație de senatori și deputați chilieni. Pe lângă aspectele comerciale, acordul include un capitol privind cooperarea și unul privind dialogul politic.
 
Creată la începutul legislaturii 2004-2009, comisia se întrunește de două ori pe an, reuniunile fiind organizate, în mod alternativ, în Chile sau în Uniunea Europeană. Birourile celor două delegații organizează, anual, mai multe reuniuni.
 
Cu ocazia acestora, sunt abordate subiecte de interes comun și au loc schimburi de opinii între membri. Nu o singură dată, proiectele legislative europene, precum directiva REACH, devin subiectele unor dezbateri și schimburi de informații care permit o mai bună înțelegere, atât a obiectivelor urmărite de legislatorii europeni, cât și a preocupărilor partenerilor Europei.