Prima pagină

Prezentare și competențe

Delegația Parlamentului European la Comisia parlamentară de cooperare (CPC) UE-Rusia, constituită la 1 decembrie 1997 în temeiul Acordului de parteneriat și cooperare UE-Rusia, a constituit o bază stabilă pentru dezvoltarea cooperării politice și economice, precum și pentru dialogul permanent dintre cele două foruri legislative.
 
În componența CPC UE-Rusia intră un număr egal de deputați ai Parlamentului European și de membri ai celor două camere ale Adunării Naționale a Federației Ruse, Duma de Stat și Consiliul Federației. CPC se întrunește o dată sau de două ori pe an, într-unul dintre locurile în care-și desfășoară activitatea Parlamentul European și organizează, de asemenea, în mod periodic, reuniuni ale grupurilor sale de lucru în diverse locuri din Federația Rusă.
 
Comisia urmărește și examinează realizarea obiectivelor stabilite în Acordul de parteneriat și cooperare.  CPC constituie totodată un forum destinat dialogului și dezbaterilor privind problematica de interes reciproc, în cadrul mandatului său parlamentar, precum și cu liderii politici ai Rusiei, cu membri ai Adunării Federale, ai Guvernului și reprezentanți ai societății civile.