Prima pagină

Prezentare și competențe

Delegația Parlamentului European la Comisia parlamentară mixtă (CPM) UE-Turcia funcționează pe baza Acordului de asociere (Acordul de la Ankara din 1963), a Protocolului adițional (Protocolul de uniune vamală din 1970) și a mai multor decizii adoptate atât de Parlamentul European, cât și de Marea Adunare Națională a Turciei. 
 
Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia este compusă dintr-un număr egal de deputați ai Parlamentului European și ai Marii Adunări Naționale a Turciei. Cele două reuniuni anuale ale Comisiei sunt organizate alternativ în Turcia şi într-unul dintre locurile în care-și desfășoară activitatea Parlamentul European.
 
De la deschiderea negocierilor de aderare cu Turcia, pe baza deciziei Consiliului European din decembrie 2004, CPM poartă discuţii privind relațiile dintre UE și Turcia, urmărește aplicarea Uniunii vamale și, în special, desfășurarea negocierilor de aderare.
 
În mod periodic, reprezentanții Consiliului de Cooperare, ai Președinției în exercițiu a Uniunii Europene, ai Comisiei Europene și ai Guvernului Turciei iau cuvântul în cadrul reuniunilor CPM.
 
Delegația Parlamentului European la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia menține, de asemenea, un contact constant cu societatea civilă turcă.