Lista delegațiilor după tip

Comisii parlamentare mixte (CPM)
Alte delegații interparlamentar