Úvodné slovo predsedníčky Konferencie predsedov výborov

Vážené poslankyne, vážení poslanci, milí partneri a priatelia!

Celý svet uznáva Európsku úniu vďaka jej hodnotám a hlavným zásadám a my sa jednotne snažíme chrániť mierový a spravodlivý svetový poriadok, ktorý je založený na pravidlách a z ktorého nikto nie je vylúčený.

Poslanci Európskeho parlamentu sa ako volení zástupcovia usilujú vyjadrovať názory občanov Únie na medzinárodnej scéne v súlade s našimi hodnotami a strategickými záujmami.

A práve delegácie nám svojou činnosťou umožňujú viesť dialóg s partnermi z tretích krajín, aby sme našim občanom zaistili spoločnú prosperitu a život v mieri, najmä upevňovaním demokracie a dodržiavaním ľudských práv.

Som pevne presvedčená, že parlamentná diplomacia významne prispieva k tomu, aby sa ciele európskych vonkajších politík utvárali a plnili nanajvýš ucelene a dôveryhodne.

V ďalších častiach tejto stránky nájdete viac informácií o našej činnosti, našich cieľoch a našej histórii. Opisujeme stretnutia v Bruseli a Štrasburgu, ako aj v zahraničí, a predkladáme kalendár činností a zhrnutie príslušných parlamentných uznesení.

Hoci kríza súvisiaca s koronavírusom obmedzila mnohé z našich medziparlamentných stretnutí, pokračujeme v sledovaní situácie v krajinách a regiónoch našich partnerov. Kým sa nebudeme môcť opäť stretnúť s našimi partnermi, dúfame, že tieto stránky predstavia významnú úlohu, ktorú zohrávajú delegácie pri prepájaní Európskeho parlamentu so svetom.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
predsedníčka Konferencie predsedov delegácií

Budúce schôdze

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení


Štrasburg : SDM - SDM-S1

Riadna schôdza

Delegácia pre vzťahy s Irakom


Brusel : ASP - A1E-2

Riadna schôdza

Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou


Brusel : PHS - P4B001

Riadna schôdza

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení pre partnerstvo EÚ – Spojené kráľovstvo


Brusel : ASP - A1E-2

Riadna schôdza
D-UK Ordinary Delegation Meeting