Veuillez remplir ce champ

Typer av delegationer

Alla Europaparlamentets delegationer har kontakt med parlamentsledamöter i andra länder, regioner och organisationer. Exakt var och hur de träffas beror dock på typen av delegation.

Parlamentariska församlingar

En grupp av delegationer deltar i "parlamentariska församlingar" - regelbundna, formella möten som samlar valda företrädare från flera parlament. Europaparlamentets delegation är bara en av flera delegationer vid dessa församlingar.

I de flesta fall är Europaparlamentets delegation den största enskilda delegationen i församlingen, och dess ledamöter motsvarar då ungefär hälften av det totala antalet delegater. I ett fåtal fall utgör Europaparlamentets företrädare en minoritet av det totala antalet delegater.

För närvarande deltar 5 av Europaparlamentets 44 delegationer i parlamentariska församlingar. Bland dessa återfinns delegationen till Natos parlamentariska församling (förkortas DNAT) och delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika (DLAT).

Interparlamentariska kommittéer

Europaparlamentets delegationer till interparlamentariska "kommittéer" träffar sina motparter vid regelbundna, formella möten. De flesta av dessa interparlamentariska kommittéer är bilaterala och involverar Europaparlamentet och ytterligare en delegation, vanligtvis från ett enskilt land.

Interparlamentariska kommittéer kan kallas "parlamentariska associeringskommittéer", "parlamentariska samarbetskommittéer", "gemensamma parlamentarikerkommittéer" eller "parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittéer", beroende på ett antal faktorer.

Alla dessa kommittéer har skapats genom bilaterala avtal mellan EU och partnern. Mötena följer strikta "arbetsordningar".

Europaparlamentet har för närvarande 15 delegationer som deltar i 23 parlamentariska kommittéer. Exempel på dessa är delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko (D-MX) och delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU-Ukraina (D-UA).

Andra interparlamentariska delegationer

Den största gruppen av delegationer fokuserar på "förbindelser med" ett annat land, eller ibland med en grupp av länder.

Dessa delegationer träffar sina lagstiftande kolleger i ordinarie "interparlamentariska sammanträden". Hur ofta dessa sammanträden hålls varierar beroende på de två partnernas scheman och tillgänglighet. Dessa sammanträden har ingen egen arbetsordning, men följer de allmänna bestämmelser för delegationer som Europaparlamentet fastställt.

De flesta av Europaparlamentets delegationer - ungefär 25 av de totalt 44 delegationerna - tillhör denna kategori av interparlamentariska delegationer. Två exempel är delegationen för förbindelserna med Japan (D-JP) och delegationen för förbindelserna med Kanada (D-CA).