Förteckning över delegationer efter typ

Gemensamma parlamentarikerkommittéer
Övriga interparlamentariska delegationer