skip to content
 
 
  • De danske MEP'er 2019-2024
 

Hjem

EP-Nyt#7 collage.
I denne uge har MEP’erne, forud for Kvindernes Internationale Kampdag i næste uge, sat fokus på kvinders rolle i coronakrisen. Samme virus har også ramt børnene hårdt, og det vil MEP’erne gøre noget ved. Desuden har Europa-Parlamentets kontor sagt goddag til to nye trainees. Læs mere i denne uges EP-Nyt.
Hvor skal vi hen med Europa? I løbet af 2021 afholder DEO en lang række events med og uden MEP’er, med henblik på at diskutere Europas fremtid. Organiseret i samarbejde med flere danske organisationer, bliver der sat fokus på alt fra USA-EU relationen til EU’s rolle i spørgsmålet om biodiversitet. Perspektiver fra borgere, MEP'ere og civilsamfundsaktører bliver efterfølgende samlet i en brochure til Konferencen om Europas Fremtid. 
Nye trainees i Europa-Parlamentets kontor i Danmark
Der er blevet plads til to nye trainees på Europa-Parlamentets kontor i Danmark. Antropologen Sofie og journalisten Oscar skal det næste halve år hjælpe med kontorets arbejde omkring blandt andet presse og sociale medier. 
Vaccineindsprøjtning
Den fælles EU-vaccinestrategi har været under beskydning i de seneste uger. Nogle af kritikpunkterne er manglende gennemsigtighed, for få doser til EU og manglende hjælp til fattige lande. MEP’erne bakker fortsat op om den fælles vaccinestrategi, men kræver større åbenhed.
Logo: Mere dansk i EU
EU har brug for dansksprogede tolke og oversættere. Det handler ikke kun om at sikre sproglig mangfoldighed, men også om demokrati og borgernes retssikkerhed. Til efteråret udbyder Aarhus Universitet en masteruddannelse i konferencetolkning.
76% af danskerne mener, at EU's genopretningspakke vil bidrage til at få dansk økonomi på fode
Ifølge ny Kantar-undersøgelse mener danskerne, at EU har en vigtig rolle at spille i håndteringen af coronapandemien. Samtidig bakker et markant flertal af danskerne op om Danmarks EU-medlemskab.

MEP-udfordringen

05-02-2021

MEP-udfordringen med Karen Melchior, Linea Søgaard-Lidel og Peter Kofod
Over 900 elever fra hele Danmark udspurgte MEP’erne om deres arbejde og EU’s virke inden for digital omstilling, demokrati og ligestilling. Her kan du læse de bedste spørgsmål fra debatterne - og svarene på dem.
Alle nyheder