skip to content
 
 
Roman Protasevitj
Roman Protasevitj
 

Danske MEP'er

Her finder du en oversigt over de 14 danske medlemmer af Europa-Parlamentet fra 2019-2024.

Margrete AUKEN (F)

10-01-2020

Margrete Auken
Margrete Auken blev valgt til Europa-Parlamentet for Socialistisk Folkeparti den 26. maj 2019 med 199.522 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Margrete Auken i Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance og er medlem af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) samt Udvalget for Andragender (PETI). Hun er desuden stedfortræder i Udvalget om International Handel (INTA).
Asger Christensen
Asger Christensen blev valgt til Europa-Parlamentet for Venstre den 26. maj 2019 med 31.347 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Asger Christensen i Renew Europe Gruppen og er medlem af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) samt Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport (ANIT). Han er desuden stedfortræder i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI).

Niels FUGLSANG (A)

10-01-2020

Niels Fuglsang
Niels Fuglsang blev valgt til Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet den 26. maj 2019 med 29.444 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Niels Fuglsang i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og er medlem af Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE). Han er desuden stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget (ECON), Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport (ANIT) og Underudvalget om Skatteanliggender (FISC).

Søren GADE (V)

10-01-2020

Søren Gade
Søren Gade blev valgt til Europa-Parlamentet for Venstre den 26. maj 2019 med 201.696 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Søren Gade i Renew Europe Gruppen og er anden næstformand i Fiskeriudvalget (PECH), samt medlem af Transport- og Turismeudvalget (TRAN) og det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse (BECA). Han er desuden stedfortræder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE).

Peter KOFOD (O)

10-01-2020

Peter Kofod
Peter Kofod blev valgt til Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti den 26. maj 2019 med 119.408 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Peter Kofod i Gruppen Identitet og Demokrati og er medlem af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE). Han er desuden stedfortræder i Udvalget om International Handel (INTA) samt i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL).
Moren Løkkegaard
Morten Løkkegaard blev valgt til Europa-Parlamentet for Venstre den 26. maj 2019 med 207.558 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Morten Løkkegaard i Renew Europe Gruppen, hvor han er blandt næstformændene. Han er medlem af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) og næstformand i det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union (INGE). Han er desuden stedfortræder i Udvalget om International Handel (INTA).

Karen MELCHIOR (B)

10-01-2020

Karen Melchior
Karen Melchior blev valgt til Europa-Parlamentet for Radikale Venstre den 26. maj 2019 med 17.292 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Karen Melchior i Renew Europe Gruppen og er medlem af Retsudvalget (JURI) samt Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM). Hun er desuden stedfortræder i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) og det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder (AIDA).
Kira Peter-Hansen
Kira Peter-Hansen blev valgt til Europa-Parlamentet for Socialistisk Folkeparti den 26. maj 2019 med 15.765 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Kira Peter-Hansen i Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, hvor hun er blandt næstformændene, og er medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL), Økonomi- og Valutaudvalget (ECON) samt næstformand i Underudvalget om Skatteanliggender (FISC). Hun er desuden stedfortræder i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM).
Morten Helveg Petersen
Morten Helveg Petersen blev valgt til Europa-Parlamentet for Radikale Venstre den 26. maj 2019 med 97.667 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Morten Helveg Petersen i Renew Europe Gruppen og er medlem af Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE), hvor han er anden næstformand. Han er desuden stedfortræder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE).
Christel Schaldemose
Christel Schaldemose blev valgt til Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet den 26. maj 2019 med 65.179 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Christel Schaldemose i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og er medlem af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) samt det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder (AIDA). Hun er desuden stedfortræder i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI).
Linea Søgaard-Lidell
Linea Søgaard-Lidell blev valgt til Europa-Parlamentet for Venstre den 26. maj 2019 med 24.153 personlige stemmer. Hun er Danmarks 14. mandat i Europa-Parlamentet, og tiltrådte derfor først officielt sin stilling fra 1. februar 2020, efter brexit blev effektueret. I Europa-Parlamentet sidder Linea Søgaard-Lidell i Renew Europe Gruppen og er medlem af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI). Hun er desuden stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget (ECON).
Nikolaj Villumsen
Nikolaj Villumsen blev valgt til Europa-Parlamentet for Enhedslisten den 26. maj 2019 med 50.567 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Nikolaj Villumsen i Venstrefløjsgruppen, hvor han er blandt næstformændene, og er medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL). Han er desuden stedfortræder i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) samt i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (AFCO).

Marianne VIND (A)

10-01-2020

Marianne Vind
Marianne Vind blev valgt som 1. suppleant til Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet den 26. maj 2019 med 27.396 personlige stemmer. Inden det nye Europa-Parlament blev konstitueret blev Jeppe Kofod (A) udnævnt til Udenrigsminister og overlod dermed pladsen i Europa-Parlamentet til Marianne Vind. I Europa-Parlamentet sidder Marianne Vind i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og er medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL). Hun er desuden stedfortræder i Transport- og Turismeudvalget (TRAN) og det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse (BECA). 

Pernille WEISS (C)

10-01-2020

Pernille Weiss
Pernille Weiss blev valgt til Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti den 26. maj 2019 med 80.140 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Pernille Weiss i Det Europæiske Folkepartis Gruppe og er medlem af Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) samt Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI). Hun er desuden stedfortræder i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM).