skip to content
 
 
 
16-02-2018
 .

Ansøg om at blive mediepartner for Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har åbnet for ansøgninger om at blive mediepartner. Ansøgningsrunden er åben for tv-, radio- og onlinemedier, der ønsker at gennemføre kommunikationsprojekter med fokus på Europa-Parlamentet og Europa-Parlamentsvalget i 2019.

 .

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation har åbnet for ansøgninger om at blive mediepartner for Europa-Parlamentet.

Formålet med indkaldelsen er at udvælge flerårige partnere, som potentielt kan modtage finansiel støtte til at gennemføre kommunikationsaktiviteter med fokus på at udbrede kendskabet til Europa-Parlamentets rolle og aktiviteter. Succesfulde ansøgere vil blive tilbudt en rammepartnerskabsaftale med Europa-Parlamentet, som dækker perioden frem til 2019. Det er en forudsætning for at kunne deltage i senere ansøgningsrunder om tilskud (grants) til specifikke projekter (se nedenfor)*, at man forinden har indgivet en ansøgning om partnerskab. Kun medieorganisationer, der er blevet udvalgt som partnere, kan blive udvalgt som bidragsmodtagere. Læs mere i Europa-Parlamentets flerårige program for tilskud inden for kommunikation for perioden 2016-2019.

* OPDATERING (16.02): Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i mediekategorien er åben pr. 16. februar med ansøgningsfrist den 31. marts. Læs opslaget her.

Indkaldelsen til at ansøge om at blive mediepartner er rettet mod følgende typer medier:

  • TV
  • radio
  • online

I overensstemmelse med det flerårige program for tilskud er formålet med indkaldelsen af ansøgninger om mediepartnerskab:

  • at fremme og udbrede en bedre forståelse af Europa-Parlamentets identitet, rolle og politiske karakter som den eneste demokratisk valgte EU-institution,
  • at kommunikere om Europa-Parlamentets aktive engagement i politikområder af stor betydning for EU’s borgere,
  • at udbrede information og fremme dialogen om Europa-Parlamentets aktiviteter.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgninger om at blive mediepartner for Europa-Parlamentet, med henblik på at kunne deltage i senere ansøgningsrunder om tilskud, er 28. februar 2018. Der vil i 2018 være to ansøgningsrunder om tilskud. Den første runde er åben i perioden 15. februar 2018 til 31. marts 2018, og den anden runde forventes åbnet den 1. september 2018 (med deadline den 15. oktober). Hold øje med opdateringer via dette link.

Ansøgere opfordres til at sætte sig grundigt ind i ansøgningsprocedurer, udvælgelseskriterier, programmets formål osv., som alt sammen er udførligt beskrevet her.

Du kan læse mere om Europa-Parlamentets flerårige program for tilskud inden for kommunikation via dette link.

Generelle spørgsmål kan rettes til presseattaché i Europa-Parlamentet i Danmark, Jacob Lolck på jacob.lolck@ep.europa.eu, tlf. +45 33 41 40 44 el. +45 25 48 87 11, mens spørgsmål af mere specifik og teknisk art bedes rettet til dgcomm-subvention@ep.europa.eu.