skip to content
 
 
 

Copyright: Parlamentet godkender nye regler om digital ophavsret

12-09-2018

Europa-Parlamentet er nu klar til forhandlinger med Rådet, efter parlamentarikerne i dag har stemt for de nye regler om ophavsret. 

Parlamentet har igen sat digital ophavsret på programmet, og denne gang har et flertal af parlamentsmedlemmerne stemt for at tilpasse copyrightreglerne til den nye digitale virkelighed. Den endelige aftale blev godkendt af 438 stemmer, hvor 226 stemte mod, og 39 undlod at stemme. Det betyder, at retsudvalget nu kan gå i forhandlinger med Ministerrådet.

De nye copyrightregler omfatter:

- Teknologigiganter skal betale, hvis de bruger kunstneres og journalisters arbejde: Mange af Parlamentets ændringer af EU-Kommissionens oprindelige forslag sigter mod at sikre betaling for arbejde til visse kunstnere; navnlig musikere, udøvende kunstnere og manuskriptforfattere, samt nyhedsforlag og journalister, når de benyttes af platforme som YouTube og Facebook eller nyhedsaggregatorer som Google News.

- Små- og mikroplatforme er ikke omfattet af direktivets anvendelsesområde: Parlamentets holdning har forstærket Kommissionens forslag om at gøre onlineplatforme og aggregatorer ansvarlige for krænkelser af ophavsrettigheder. Dette gælder også for uddrag, hvor kun en lille del af en nyhedsforlags tekst vises. I praksis kræver det, at disse parter betaler rettighedshavere for al ophavsretligt beskyttet materiale. I et forsøg på at fremme nystartede virksomheder og innovation undtager teksten nu små- og mikroplatforme fra direktivet.

- Hyperlinks ”med individuelle ord” kan deles frit: Teksten indeholder bestemmelser, der skal sikre, at der er adgang til copyrightregler på internettet, uden at det forringer den ytringsfrihed, som definerer internettet. Det betyder, at deling af hyperlinks til artikler tilføjet "individuelle ord" til at beskrive dem vil være fri for ophavsretlige begrænsninger. Enhver foranstaltning af platforme med henblik på at kontrollere, at uploads ikke overtræder reglerne om ophavsret, skal udformes på en sådan måde, at det ikke går ud over værker, der ikke bryder reglerne. Disse platforme vil desuden være forpligtet til at indføre hurtige klageinstanser (drevet af platformens ansatte, ikke algoritmer), hvorigennem der kan indgives klager, når der fejlagtigt er blevet fjernet en upload.

- Journalister skal have en andel af enhver ophavsretsrelateret indtjening af deres forlag: Det fremgår også specifikt af Parlamentets tekst, at journalisterne selv, og ikke blot deres forlag, skal modtage et vederlag.

Du kan læse meget mere om indholdet i det nye copyrightdirektiv her. 

Forældet lovgivning

Det nuværende direktiv om ophavsret er fra 2001 - en tid, der var meget anderledes end den digitale virkelighed, vi kender i dag.

Formålet med de nye regler er at sørge for, at kunstnere og journalister får en fair betaling for deres arbejde. Reglerne skal også sikre, at kunstneres ophavsret bliver håndhævet online, samtidig med at ytringsfriheden på nettet bliver respekteret.

Under et debatarrangement på Folkemødet på Bornholm forklarede den danske MEP Jens Rohde, som sidder i retsudvalget, baggrunden for de nye regler: ”De fleste mennesker synes, det er en selvfølge, at man naturligvis har ejerskabet til det, man selv laver. Men så enkelt er det ikke. Der er en politisk kultur, som har sneget sig ind i den teknologiske udvikling, og det er den, som vi med en del års forsinkelse prøver at håndtere.”

Og han fortsatte: ”Hvis man har en platform, og man udnytter den platform kommercielt, uanset om man er en stor eller lille virksomhed, så skal man selvfølgelig betale for udnyttelsen af værket.”

Du kan læse mere om de nye regler i denne pressemeddelelse. Hvis du gerne vil vide endnu mere om baggrunden for de nye regler om ophavsret, kan du læse denne briefing fra Europa-Parlamentets forskningstjeneste.