skip to content
 
 
 
23-05-2018

Danskerne er blevet markant gladere for EU

Et stigende antal danskere er glade for at være medlem af EU, viser ny undersøgelse fra Eurobarometer.

På trods af at Storbritannien snart vinker farvel til EU, er der ikke meget, der tyder på, at Danmark også ønsker at forlade EU.

Faktisk er danskernes holdning til EU kun blevet mere positiv gennem det sidste års tid. Det viser en ny undersøgelse fra Eurobarometer.

76 procent af den danske befolkning ser nu det danske medlemskab af EU som en god ting, og det er en stigning på hele 9 procentpoint siden efteråret. Kun 7 procent svarer i undersøgelsen, at medlemskabet er en dårlig ting.

Tilfredse med europæisk demokrati

Mens 70 procent af danskerne er tilfredse med den måde, demokratiet fungerer på i EU, mener hele 77 procent, at det er meget vigtigt at stemme til Europa-Parlamentet.

"Det glæder mig, at opbakningen til den europæiske del af vores demokrati er så massiv,” siger chef for Europa-Parlamentet i Danmark Anne Mette Vestergaard.
”Det lover godt for Europa-Parlamentsvalget i maj 2019, at knap 8 ud af 10 danskere mener, det er meget vigtigt at afgive sin stemme."

Europæerne bakker op om EU

På EU-plan er støtten til EU-medlemskab den højeste siden finanskrisen. 60 procent af europæerne svarer ja til, at EU-medlemskab er en god ting. Tallet er steget med 3 procentpoint siden sidste undersøgelse fra efteråret 2017.

Europæerne mener generelt, at de har haft fordel af EU. 67 procent svarer, at EU-medlemskabet har været godt for deres land. Det er den mest positive vurdering siden 1987. For danskernes vedkommende er det hele 84 procent, der mener, at EU-medlemskabet har været til Danmarks fordel.

Klima og terror i top

Det vigtigste emne i valgkampen bør ifølge europæerne være bekæmpelse af terror. Næsten halvdelen af europæerne (49 procent) prioriterer det højest. På andenpladsen kommer ungdomsarbejdsløshed (48 procent) efterfulgt af immigration (45 procent).

Danskerne mener derimod, at klima- og miljøbeskyttelse er allervigtigst. Det synes hele 56 procent af danskerne. På danskernes anden- og tredjeplads kommer terrorbekæmpelse (53 procent) og immigration (47 procent).

FAKTA: 4 højdepunkter fra Eurobarometer 2018

1. Klima er vigtigst for danskerne

De fleste EU-lande synes, at immigration, terrorbekæmpelse og ungdomsarbejdsløshed er de mest relevante emner for EU. Danskerne er blandt de få, som svarer, at klima bør stå allerøverst på dagsordenen. På danskernes andenplads kommer terrorbekæmpelse og på tredjepladsen immigration.

2. Danskernes stemme tæller

8 ud af 10 danskere føler, at deres stemme bliver hørt i EU. 16 procent mener ikke, det er tilfældet.

3. Valg er vigtigt for danskerne

77 procent af danskerne svarer, at det er meget vigtigt for dem at stemme til Europa-Parlamentsvalg. I EU generelt er det knap halvdelen (49 procent), der finder valget til Europa-Parlamentet meget vigtigt.

4. Danskerne er tilfredse med europæisk demokrati

70 procent af danskerne svarer, at de er tilfredse med den måde, demokratiet fungerer på i EU. Det er 5 procentpoint flere end sidste efterår.

Baggrund

Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelse er gennemført blandt 27.601 repræsentativt udvalgte EU-borgere i perioden 11.-22. april 2018. I Danmark har 1011 personer deltaget i undersøgelsen.

#ep19dk

Se hele undersøgelsen her..