skip to content

 
 
 

EP-Info nr. 25

21-09-2018
 .

Parlamentet sætter alle sejl ind på at forhindre plastspild. Ny Eurobarometer viser, at danskerne ønsker mere EU-handling på en række vigtige områder. Det Europæiske Solidaritetskorps står nu klar til at modtage rejselystne unge. Og i tirsdags løb vores EU-erfaringskonference af stablen på Arbejdermuseet. Læs mere om det hele her.

 .
 

Unionen går til kamp mod plastspild

Hvert år når bunken af plastaffald op på omkring 26 millioner ton i Europa. Det er dog kun lidt under en tredjedel, der genbruges, så p.t. er sølle seks procent af al vores plastik lavet af genbrugsmaterialer.

Det er et problem, fordi produktionen af ny plastik - særligt de helt små partikler under fem millimeter kaldet ”mikroplastik” - udleder masser af drivhusgas og forurener havene.

Ikke overraskende udtrykker 87 procent af EU's borgere, at de er bekymrede for plastikaffalds indvirkning på miljøet. Det reagerede Parlamentet på, da det sidste uge vedtog en række anbefalinger om, hvordan medlemslandene kan skabe en cirkulær plastikøkonomi på det indre marked. En forudsætning for sidstnævnte er, at al plastik i 2030 skal være designet til at kunne genbruges.

 .
 

Parlamentsmedlemmerne vedtog ligeledes, at hvert medlemsland bør opfordre fiskerne til at opsamle plastik i havene mere systematisk. EU-landene bør også overveje at sænke momsen på produkter, der er fremstillet af genbrugsmaterialer. Desuden skal mikroplastik i produkter som kosmetik og rengøringsmidler forbydes, ligesom der skal være mindre af slagsen i tekstiler, dæk og cigaretskodder.

Det er nu op til Kommissionen at formulere standarder for genbrug, som alle EU-lande kan rette sig efter.

 .
 

Eurobarometer: Stigende tilfredshed med EU's indsats

I denne uge udgav Europa-Parlamentet resultaterne fra en omfattende undersøgelse af europæernes tilfredshed med EU’s indsats på områder som migration, terrorbekæmpelse, arbejdsløshed og social sikkerhed.

På den danske front tegner der sig et positivt billede af, at danskerne i stigende grad er tilfredse med EU's indsats. På 13 ud af 15 områder, særligt når det gælder kampen mod ulighed og beskyttelse af grænserne, er danskerne blevet mere tilfredse med EU's indsats inden for de sidste to år.  

Det står dog også klart, at størstedelen af danskerne ønsker at se EU gøre mere. Når det kommer til skattesvindel og terror, siger henholdsvis 60 og 46 procent af danskerne, at EU's indsats ikke er tilstrækkelig.

Eurobarometerundersøgelsen bygger på 27.601 face-to-face-interviews udført i alle medlemsstaterne. Omkring 1000 danskere har givet deres besyv med.

Læs mere om undersøgelsens resultater her.

 .
 

Er du ung? Så rejs ud i EU og få arbejdserfaring!

I sidste uge vedtog Parlamentet de sidste lovmæssige rammer for Det Europæiske Solidaritetskorps. Korpset, der skal styrke solidariteten blandt unge på tværs af Europas landegrænser, giver unge mulighed for at rejse ud til et hvilket som helst EU-medlemsland og arbejde lønnet og ulønnet.

Hvis du er 18-30 år, kan du registrere dig med profil, CV og arbejdsønsker på denne portal. Næste skridt er så at browse rundt efter, hvilken type job, hvilken organisation og hvilket land der matcher dine ønsker. Projekterne er designet til at løse nogle af de problemer, europæerne kæmper med på tværs af landegrænser. Derfor kan du komme til at arbejde med alt fra migration og naturbeskyttelse til sociale initiativer i det pågældende lokalsamfund.

I oktober er der deadline for de organisationer, der vil søge EU-midler til at kunne modtage europæiske frivillige fra januar af. Derfor vil korpsets portal for alvor blive kickstartet i begyndelsen af det nye år. Læs mere om Det Europæiske Solidaritetskorps her.

 .
 

Årets erfaringskonference stod i EU-valgets tegn

I tirsdags blev Arbejdermuseets fine sal omdannet til en arena for forskellige workshops, oplæg og debatindslag, da Europa-Nævnet og Europa-Parlamentet holdt EU-erfaringskonference. I år lå fokus på at give deltagerne inspiration og redskaber til at sætte det kommende EU-valg på danskernes dagsorden. De fremmødte talte både journalister, politikere og organisationer med en interesse for EU.

Dagen blev kickstartet med et indlæg fra uddannelsesminister Merete Riisager, som slog et slag for unges engagement i EU. Parlamentskontorets egen Anne Mette Vestergaard argumenterede for, at så mange som muligt skal til stemmeurnerne i maj. Og sidst men ikke mindst tegnede professor Marlene Wind et skarpt billede af den politiske virkelighed i Europa op til valget.

Konferencen bød også workshops, som deltagerne kastede sig ud i med både diskussionslyst, passion og klare holdninger. Hvad enten temaet var sociale medier, lokal pressedækning eller kreative ideer til at nå sine målgrupper, så emmede der af liv.

Læs mere om konferencen og få gode råd til dine egne EU-arrangementer her.

 .
 

Find dybdegående viden om EU og Europa-Parlamentet

 .

Har du brug for mere tilbundsgående viden om de politikområder, som Europa-Parlamentet beskæftiger sig med, eller er du bare interesseret i et bestemt område? Europa-Parlamentet har en forskningsenhed, der producerer forskellige produkter af høj kvalitet. Lige nu kan du f.eks. finde information om både migration, klima og økologi.

Bliv klogere her...

 

Redaktionen afsluttet fredag 21/09/2018 kl. 16.00.

Ansvarshavende: Anne Mette Vestergaard
I redaktionen:  Jacob Lolck, Lea Hovmand Jørgensen og Mie Olsen.
Pressekontakt: Jacob Lolck, tlf. 33 41 40 44 / 25 48 87 11