skip to content

 
 
 

EP-Nyt #14: EU-UK-handelsaftalen er landet

30-04-2021

Forholdet til Storbritannien post-brexit har taget et stort skridt i denne uge. Det samme har dine rejsemuligheder til sommer og togpassagerers rettigheder. Og så slog kommissionsformand Ursula von der Leyen et slag for kvinders rettigheder med en brandtale i plenarsalen. Læs mere i denne uges plenarnyhedsbrev.

 
 .

Stor handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Storbritannien på plads

Det var midt i julenat, da EU og Storbritannien blev enige om den handels- og samarbejdsaftale, der blandt andet skulle sikre, at varer fortsat kunne flyde mellem de to blokke efter nytår. Du kan måske huske dramaet omkring juleaften og de forhandlinger, der havde en hård deadline inden et potentielt pludseligt og hårdt brexit 1. januar 2021.

Sådan gik det som bekendt ikke. Men aftalen, der landede juleaften, var midlertidig og gjaldt kun frem til 30. april. Den manglede blandt andet stadig at blive gransket og godkendt af Europa-Parlamentet.

Det er den blevet nu. Onsdag godkendte et overvældende flertal i Parlamentet aftalen, der derfor kan træde permanent i kraft fra 1. maj.

Den overordnede aftale indeholder alt fra en nulkvote- og nultoldsaftale og garantier om fair konkurrenceregler til bestemmelser om fiskeri, forbrugersikkerhed, lufttrafik, energi og databeskyttelse.  

Blandede reaktioner fra de danske MEP’er

Selvom MEP’erne glædede sig over indholdet i aftalen, så var det hovedsagelig de ting, der ikke var en del af aftalen, der fyldte til debatten forud for vedtagelsen. Det gælder eksempelvis det fremtidige samarbejde om udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitik.

Også freden på den irske ø bekymrer MEP’erne fremadrettet. Blandt andre Morten Løkkegaard (Renew), der appellerede til ”de kræfter i den britiske regering, der stadig måtte være modtagelige for fornuft” om at finde på løsninger, der kan nedtrappe konflikten:

 .
 
 .
 

Lignende strenge slog Morten Helveg (Renew) an, da han talte til debatten. Han beklagede, at det er helt almindelige mennesker, der vil mærke konsekvenserne ”af Boris Johnsons løgnagtige adfærd”:

 .
 .
 

Anderledes positive noter lød der fra Peter Kofod (ID). Selvom han beklagede, at ”EU har udviklet sig i en så dårlig retning, at flertallet af briterne betragter det som uattraktivt,” så glædede han sig på briternes vegne over deres nyfundne uafhængighed - som han også ønsker for Danmark:

 
 
 .

Covid-19-certifikatet er klar til forhandlinger

Sommer i Europa, og den fri bevægelighed er snart tilbage. Det ønske er meget tættere på at gå i opfyldelse, efter at Europa-Parlamentet i denne uge nåede til enighed om deres forhandlingsmandat til det nye covid-19-certifikat. Det betyder, at Parlamentet og Rådet nu kan begynde deres forhandlinger, så certifikatet forhåbentlig er klar inden sommer. 

Certifikatet skal enten digitalt eller i papirform dokumentere, at du ikke udgør en smitterisiko, når du skal krydse en grænse. Som coronapasset herhjemme vil det være din dokumentation for, at du enten er vaccineret mod coronavirus, har et nyligt negativt testresultat eller på anden vis er immun over for sygdommen - for eksempel ved stadig at have antistoffer i kroppen efter en tidligere infektion. 

Parlamentets tekst understreger til gengæld, at der ikke er tale om et pas eller en anden form for rejsedokument. Certifikatet må nemlig ikke være din eneste forudsætning for, at du kan bevæge dig frit i EU. Det er blandt andet, fordi det er centralt for Parlamentet, at borgernes datasikkerhed respekteres. 

Samtidig mener Parlamentet, at hvis certifikatet virkelig skal bringe den fri bevægelighed tilbage, så bliver medlemslandene nødt til at respektere certifikatet og ikke indføre nationale rejserestriktioner - eksempelvis tests eller isolation ved ankomst - selv for folk med et gyldigt certifikat. Det understregede blandt andre Pernille Weiss (EPP) fra talerstolen til denne uges plenarsamling: 

 .
 .
 

En anden hæmsko for certifikatets mulighed for reelt at bringe den fri bevægelighed tilbage er fri og lige adgang til coronatests. I nogle medlemslande er det nemlig både dyrt og besværligt at blive testet. Tests bør derfor være gratis og tilgængelige for alle, hvis certifikatet skal virke efter hensigten, lød det fra blandt andre Christel Schaldemose (S&D):

 .
 
 .
 

Stoledansen i Ankara til debat i Parlamentet

Hverken kommissionsformand Ursula von der Leyen eller rådsformand Charles Michel glemmer nok deres seneste besøg i Tyrkiet lige foreløbig. Til gengæld var de begge forbi plenarsalen i denne uge til en uforglemmelig diskussion af deres oplevelser ved deres besøg i Ankara. 

Topmødet med Tyrkiets præsident Erdogan skulle blandt andet have handlet om, at landet har trukket sig fra Istanbulkonventionen - en international aftale, der blandt andet handler om at stoppe vold mod kvinder. I stedet kom kvinders rettigheder på dagsordenen på anden vis, da der ved mødet i Ankara kun var stillet stole klar til de to mandlige statsmænd, mens kommissionsformand Ursula von der Leyen blev henvist til en sofa over for Tyrkiets udenrigsminister. 

Affæren blev hurtigt døbt ‘sofagate’ og kom for mange til at symbolisere det kvindesyn, som de to EU-formænd var taget til Tyrkiet for at diskutere. Det var da også den del af besøget, der fyldte mest, da formændene blev udspurgt om statsbesøget i plenarsalen. 

MEP’erne fordømte enstemmigt hændelsen, og mange understregede vigtigheden af, at EU taler med én stemme, når det kommer til udenrigspolitik. 

Rådsformand Charles Michel gentog sin undskyldning for, at han ikke sagde fra i situationen og understregede, at han i bagklogskabens lys ville have ageret anderledes. Von der Leyen holdt til gengæld en brandtale, hvor hun blandt andet sagde: “Jeg følte mig såret, jeg følte mig alene, som kvinde og som  europæer”. Du kan se et udsnit af talen her:

 .
 
 .
 

Togpassagerers rettigheder styrkes

Der er gode nyheder til dig, der elsker at tage toget - eller ville ønske, du gjorde det mere. Det bliver nemlig både nemmere og mere sikkert at rejse med toget fremover. 

Torsdag godkendte Parlamentet nye regler, de har forhandlet på plads med medlemslandene, der styrker togpassagerers rettigheder. Det betyder blandt andet, at du får flere muligheder for at få omlagt din rejse, hvis toget bliver forsinket eller aflyst. Samtidig skal det være nemmere for folk med nedsat mobilitet eller handicap at rejse med toget, og der skal være mere plads til cykler i togene i hele Europa. 

Reglerne betyder helt konkret, at hvis dit tog er forsinket med over en time, kan du vælge at få alle pengene tilbage eller få omlagt rejsen uden yderligere omkostninger. Og hvis forsinkelsen er så grel og rejsemulighederne så få, at du ikke kan komme videre på dagen, skal togselskabet sørge for mad og drikke og godtgøre eventuelle udgifter til overnatning. 

De nye regler skal være trådt i kraft i alle medlemslande senest om to år.

 .
 

Redaktionen afsluttet fredag 30/04/2021 kl. 12:00.

Ansvarshavende: Anne Mette Vestergaard
I redaktionen: Oscar Ørtoft Pedersen, Lea Hovmand Jørgensen og Jacob Lolck
Pressekontakt: Jacob Lolck, tlf. 33 41 40 44 / 25 48 87 11