skip to content

 
 
 

EP-Nyt #28: Parlamentet ønsker et højere klimamål

09-10-2020
 .

I denne uge har klimaloven været til debat og afstemning. Diskussionen har i høj grad handlet om, hvor stor en reduktion af drivhusgasser EU skal nå. Parlamentet har også fremsat krav om en mekanisme til beskyttelse af EU's værdier, og så er den seneste kommissærrokade blevet godkendt. Læs mere i denne udgave af EP-Nyt.

 .
 

Ambitiøst mål om 60 procent reduktion i 2030

Europa-Parlamentet vil have en 60 procent drivhusgasreduktion i forhold til 1990 frem mod 2030 - et mere ambitiøst udspil end Europa-Kommissionens mål om at nå mindst 55 procent. Den fulde lovpakke blev stemt igennem onsdag aften med 392 stemmer for, 161 imod, mens 142 stemte blankt.

Parlamentet har understreget, at både EU som helhed og de enkelte medlemslande skal være klimaneutrale senest i 2050, og at EU fremover skal være CO2-negativ. Med dette kommer et krav om at afsætte tilstrækkelige midler til, at målet kan nås.

Vi har samlet reaktioner fra de danske MEP’er, der også havde stillet flere ændringsforslag til lovpakken. Læs mere her.

 .

EU-penge skal afhænge af retsstatsprincipper

Parlamentet kræver en juridisk bindende mekanisme til beskyttelse af EU's værdier. Det har et stort flertal i EP stemt for onsdag. Det blev vedtaget med 521 stemmer for, 152 stemmer imod og 21 blanke stemmer.

Konkret foreslår de en EU-mekanisme til beskyttelse og styrkelse af demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder. Parlamentarikerne udtrykker bekymring over "fremvæksten og forankringen af autokratiske og illiberale tendenser".

 .
 .

På tværs af EU’s institutioner skal der laves en aftale om en "årlig overvågningscyklus for EU-værdier", der skal omfatte forebyggende og korrigerende tiltag baseret på landespecifikke anbefalinger med tidsplaner og målsætninger. Derudover skal det være muligt at påføre lande sanktioner, hvis de ikke retter ind efter tiltagene.

Diskussionen udspringer af, at Polen, Ungarn og senest Bulgarien er kommet i modvind for ikke at følge retsstatsprincipperne og efterleve de grundlæggende europæiske værdier. 

Se i videoen herunder, hvad Nikolaj Villumsen og Peter Kofod havde at sige om retsstatens tilstand i EU, da de tog ordet i salen.

 .
 .

Nye kommissærer kom helskindet gennem høringerne

Onsdag godkendte Parlamentet udnævnelsen af ​​Mairead McGuinness til kommissær og en ændring af Valdis Dombrovskis' ansvarsområder. De to kandidater var fredag 2. oktober til tre timer lange offentlige høringer i Europa-Parlamentet, så parlamentarikerne kunne vurdere deres kompetencer inden for deres nye ansvarsområder.

Irske Mairead McGuinness har indtil nu været næstformand for Europa-Parlamentet, men skal nu indtage kommissærposten med ansvar for finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen. Hendes udnævnelse blev vedtaget med 583 stemmer for, 75 imod og 37 blanke.

Valdis Dombrovskis fra Letland var allerede en del af Kommissionen, men skulle have godkendt sin nye portefølje med ansvar for handel. Han fik grønt lys til at varetage posten med 515 stemmer for, 110 imod og 70 blanke. 

Rokaden sker efter, at den tidligere handelskommissær Phil Hogan kom i modvind og trak sig tilbage i slutningen af august.

 .
 
 .
 

Redaktionen afsluttet fredag 09/10/2020 kl. 12:00.

Ansvarshavende: Anne Mette Vestergaard
I redaktionen: Lars Svensmark, Lea Hovmand Jørgensen, Jacob Lolck
Pressekontakt: Jacob Lolck, tlf. 33 41 40 44 / 25 48 87 11