skip to content

 
 
 

EP-Nyt #9

25-03-2019
 .

I denne uges udgave af EP-Nyt kan du læse om vores tur til Syddanmark med Denne gang stemmer jeg-kampagnen, om EU-borgeres adgang til det danske dagpengesystem, hvordan Parlamentet vil have retsstaten i Ungarn på dagsordenen og seneste nyt om brexit. God læselyst!

 .
 

Roadtrip i Syddanmark: EU-valget nærmer sig

I uge 12 har Europa-Parlamentets kontor i Danmark været på roadtrip rundt i Syd- og Sønderjylland og på Fyn for at opfordre danskerne til at stemme til EU-valget den 26. maj.

Turen har især fokus på at få fat i de yngste vælgere. I Esbjerg gik turen blandt andet forbi Esbjerg Gymnasium og Maskinmesterskolen, hvor der blev delt lakridspiber ud og debatteret EU-politik. Du kan se et indslag fra TV Syd om vores besøg på Maskinmesterskolen her.

Ud over Esbjerg kom vi også forbi Aabenraa, Kolding, Sønderborg, Haderslev og Odense med visit på Odense Katedralskole, Aabenraa Statsskole og Haderslev Katedralskole. Der blev også tid til besøg hos forskellige medier. Du kan høre et indslag om vores besøg i Aabenraa på P4 Syd her. Indslaget starter 1:10:16 inde i udsendelsen.

 
 .

Ny aftale skal sikre dagpengeretten på tværs af EU´s landegrænser

EU-borgere, der benytter sig af retten til at arbejde i et andet EU-land, skal ikke længere frygte at miste retten til dagpenge, hvis de bliver arbejdsløse. Efter lange forhandlinger nåede Parlamentet og Ministerrådet tirsdag frem til en endelig aftale om reglerne for adgang til dagpenge i et andet EU-land.

Fremover vil optjening af dagpengeret i andre EU-lande tælle med, når det afgøres, om man har ret til dagpenge i det EU-land, hvor man arbejder, såfremt man har arbejdet mindst én måned i det pågældende land. De nye regler betyder også, at EU-borgere kan tage dagpenge med sig til et andet EU-land i seks måneder for at søge arbejde der.

Aftalen mellem Parlamentet og Ministerrådet betyder også, at medlemsstaterne skal arbejde tættere sammen for at forhindre misbrug.

Flere danske MEP'er forholder sig kritisk til de nye regler. "Det er ikke gået Danmarks vej," lyder vurderingen fra Ole Christensen (S&D). "Jeg er lidt nervøs for, at der sidder kreative mennesker, der kunne finde på nogle smarte løsninger for at udnytte systemet."

 .
 

Retsstaten i Ungarn: Parlamentet efterlyser handling fra Ministerrådet

Ungarns premierminister Viktor Orbán skal overholde EU's grundlæggende værdier. Og Ministerrådet gør langtfra nok for at sikre, at det sker. Sådan lød den hårde dom fra MEP'erne i Parlamentets borgerretsudvalg, der tirsdag havde situationen i Ungarn på dagsordenen.

Parlamentet igangsatte i september 2018 den såkaldte artikel 7-procedure imod Ungarn. MEP'erne bad ved den lejlighed Ministerrådet om at vurdere, om EU's grundlæggende værdier er truet i Ungarn. Parlamentets beslutning kom efter længere tids alvorlige bekymringer for retsstatens og demokratiets tilstand i Ungarn under premierminister Viktor Orbán.

På trods af Parlamentets bekymringer har Ministerrådet endnu ikke reageret, lød det tirsdag fra et skuffet borgerretsudvalg.

Den forgangne uge blev også ugen, hvor det europæiske EPP-parti besluttede at suspendere Viktor Orbáns parti Fidesz fra EPP. Det skete efter længere tids kontroverser. Senest har Orbán gjort sig uheldigt bemærket med en række kampagner i hjemlandet rettet mod kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

 .
 

Grønt lys til udskydelse af brexit

Torsdag aften gav EU’s stats- og regeringschefer grønt lys til, at brexit kan blive udskudt en smule. Alternativt havde briterne skullet forlade EU fredag den 29. marts.

Der er to mulige datoer i spil. En udskydelse til den 22. maj kræver, at den færdigforhandlede skilsmisseaftale mellem EU og Storbritannien bliver vedtaget i den kommende uge. Hvis aftalen ikke blivet vedtaget, hedder fristen for, at briterne spiller ud med en alternativ løsning, den 12. april.

Beslutningen om udsættelse blev modtaget positivt af Europa-Parlamentets brexitkoordinator Guy Verhofstadt. Han skrev på Twitter, at udsættelsen giver det britiske parlament tid til at nå frem til et flertal på tværs af partierne om et positivt fremtidigt forhold mellem EU og Storbritannien.

 .
 

Bliv kampklar til EU-valget

Hvor kan jeg registrere mig som vælger? Hvad er spidskandidater til EU-valget? Og kan jeg stemme fra udlandet? Det er præcis sådan nogle spørgsmål, som den nye hjemmeside www.eu-valg.eu giver svar på.

Europa-Parlamentet har nemlig for første gang lavet en side, der i Q/A-format forklarer stemmereglerne for hvert enkelt medlemsland. På den danske side kan man eksempelvis læse, at Danmark i år skal sende 14 MEP'er afsted til Bruxelles, og at danskere kan brevstemme fra et andet EU-land.

Hjemmesiden lanceres knap fire måneder før valget den 26. maj for at sikre, at alle stemmeberettigede borgere har den information, de skal bruge for at kunne give deres stemme til kende.

 
 .

Ugens events

På vores eventside for valget dennegangstemmerjeg.eu kan du finde EU-events, der foregår rundt om i hele landet. Siden opdateres løbende, og du kan endda få dine egne events op på siden. Det kræver blot, at der er en EU-valgvinkel på dit event. For at få dit event delt sender du bare en mail til maria.olsen@ep.europa.eu med detaljerne. Vi kan så hjælpe dig med det praktiske.

 

 .
 

Find dybdegående viden om EU og Europa-Parlamentet

 .

Har du brug for mere tilbundsgående viden om de politikområder, som Europa-Parlamentet beskæftiger sig med, eller er du bare interesseret i et bestemt område? Europa-Parlamentet har en forskningsenhed, der producerer forskellige produkter af høj kvalitet. Lige nu kan du f.eks. finde information om både migration, klima og økologi.

Bliv klogere her...

 

Redaktionen afsluttet fredag 22/03/2019 kl. 17.00.

Ansvarshavende: Anne Mette Vestergaard
I redaktionen:  Jacob Lolck, Lea Hovmand Jørgensen, Mie Olsen og Anne Norre Hansen
Pressekontakt: Jacob Lolck, tlf. 33 41 40 44 / 25 48 87 11