skip to content
 
 
 

EP-udvalg: To danskere er udpeget som næstformænd

12-07-2019

Parlamentets udvalg har valgt formænd og næstformænd. Morten Helveg Petersen og Søren Gade har fået roller som næstformænd.

 .
 
 
 .

Parlamentets 20 udvalg og to underudvalg holdt onsdag den 10. juli deres konstitutive møder, hvor deres formænd og næstformænd blev valgt.

Ledelsen af et udvalg består af en formand og op til fire næstformænd. De er valgt for 2,5 år ad gangen.

Og denne gang er to danskere blevet næstformænd:

Morten Helveg Petersen (Forny Europa, Radikale Venstre) er nu anden næstformand i udvalget for industri, forskning og energi, mens Søren Gade (Forny Europa, Venstre) er blevet anden næstformand i udvalget for fiskeri.

Der var stor begejstring hos Morten Helveg Petersen på Twitter, efter at han havde fået posten:

Udvalgene beskæftiger sig med lovgivningsforslag, udnævner hold til at føre forhandlinger med EU-ministre, vedtager rapporter, organiserer høringer mv.

Du kan her se oversigten over formænd og næstformænd for alle Parlamentets udvalg:

 

Udenrigsudvalget

Formand: David McAllister (EPP, Tyskland)

 1. næstformand: Witold Jan Waszczykowski (ECR, Polen)

2., 3. og 4. næstformand bliver først valgt på næste udvalgsmøde.

 

Underudvalget for Sikkerhed og Forsvar

Formand: Nathalie Loiseau (Renew Europe, Frankrig)

 1. næstformand: Nikos Androulakis (S&D, Grækenland)
 2. næstformand: Kinga Gál (EPP, Ungarn)
 3. næstformand: Özlem Demirel (GUE/NGL, Tyskland)
 4. næstformand: Lukas Mandl (EPP, Østrig)

 

Underudvalget for Menneskerettigheder

Formand: Maria Arena (S&D, Belgien)

 1. næstformand: Irina Von Wiese (Renew Europe, Storbritannien)
 2. næstformand: Hannah Neumann (De Grønne, Tyskland)
 3. næstformand: Karoline Edtstadler (EPP, Østrig)
 4. næstformand: Raphaël Glucksmann (S&D, Frankrig)

 

Udvikling

Formand: Tomas Tobé (EPP, Sverige)

 1. næstformand: Pierrette Herzberger-Fofana (De Grønne, Tyskland)
 2. næstformand: Norbert Neuser (S&D, Tyskland)
 3. næstformand: Chrysoula Zacharopoulou (Renew Europe, Frankrig)
 4. næstformand: Erik Marquardt (De Grønne, Tyskland)

 

International Handel

Formand: Bernd Lange (S&D, Tyskland)

 1. næstformand: Jan Zahradil (ECR, Tjekkiet)
 2. næstformand: Iuliu Winkler (EPP, Rumænien)
 3. næstformand: Anna-Michelle Asimakopoulou (EPP, Grækenland)
 4. næstformand: Marie-Pierre Vedrenne (Renew Europe, Frankrig)

 

Budget

Formand: Johan Van Overtveldt (ECR, Belgien)

 1. næstformand: Janusz Lewandowski (EPP, Polen)
 2. næstformand: Olivier Chastel (Renew Europe, Belgien)
 3. næstformand: Margarida Marques (S&D, Portugal)
 4. næstformand: Niclas Herbst (EPP, Tyskland)

 

Budgetkontrol

Formand: Monika Hohlmeier (EPP, Tyskland)

 1. næstformand: Isabel García Muñoz (S&D, Spanien)
 2. næstformand: Caterina Chinnici (S&D, Italien)
 3. næstformand: Martina Dlabajová (Renew Europe, Tjekkiet)
 4. næstformand: Tamás Deutsch (EPP, Ungarn)

 

Økonomi og Valuta

Formand: Roberto Gualtieri (S&D, Italien)

 1. næstformand: Luděk Niedermayer (EPP, Tjekkiet)
 2. næstformand: Stephanie Yon-Courtin (Renew Europe, Frankrig)
 3. næstformand: Derk Jan Eppink (ECR, Holland)
 4. næstformand: José Gusmão (GUE/NGL, Portugal)

 

Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Beslutter først på næste udvalgsmøde.

 

Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Formand: Pascal Canfin (Renew Europe, Frankrig)

 1. næstformand: Bas Eickhout (De Grønne, Holland)
 2. næstformand: Seb Dance (S&D, Storbritannien)
 3. næstformand: Christian-Silviu Busoi (EPP, Rumænien)
 4. næstformand: Anja Hazekamp (GUE/NGL, Holland)

 

Industri, Forskning og Energi

Formand: Adina-Ioana Valean (EPP, Rumænien)

 1. næstformand: Zdzisław Krasnodebski (ECR, Polen)
 2. næstformand: Morten Helveg Petersen (Renew Europe, Danmark)
 3. næstformand: Patrizia Toia (S&D, Italien)
 4. næstformand: Line Galvez Muñoz (S&D, Spanien)

 

Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Formand: Petra De Sutter (De Grønne, Belgien)

 1. næstformand: Pierre Karleskind (Renew Europe, Frankrig)
 2. næstformand: Maria Grapini (S&D, Rumænien)
 3. næstformand: Róża Thun (EPP, Polen)
 4. næstformand: Maria Manuel Leitão Marques (S&D, Portugal)

 

Transport og Turisme

Formand: Karima Delli (De Grønne, Frankrig)

 1. næstformand: Johan Danielsson (S&D, Sverige)
 2. næstformand: Sven Schulze (EPP, Tyskland)
 3. næstformand: István Ujhelyi (S&D, Ungarn)
 4. næstformand: Jan-Christoph Oetjen (Renew Europe, Tyskland)

 

Regional Udvikling

Formand: Younous Omarjee (GUE/NGL, Frankrig)

 1. næstformand: Krzysztof Hetman (EPP, Polen)

2., 3. og 4. næstformand bliver først valgt på næste udvalgsmøde.

 

Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Formand: Norbert Lins (EPP, Tyskland)

 1. næstformand: Francisco Guerreiro (De Grønne, Portugal)
 2. næstformand: Daniel Buda (EPP, Rumænien)
 3. og 4. næstformand bliver først valgt på næste udvalgsmøde.

 

Fiskeriudvalget

Formand: Chris Davies (Renew Europe, Storbritannien)

 1. næstformand: Peter van Dalen (EPP, Holland)
 2. næstformand: Søren Gade (Renew Europe, Danmark)
 3. næstformand: Giuseppe Ferrandino (S&D, Italien)
 4. næstformand: Cláudia Monteiro De Aguiar (EPP, Portugal)

 

Kultur og Uddannelse

Formand: Sabine Verheyen (EPP, Tyskland)

 1. næstformand: Romeo Franz (De Grønne, Tyskland)
 2. næstformand: Dace Melbārde (ECR, Letland)
 3. og 4. næstformand bliver først valgt på næste udvalgsmøde.

 

Retsudvalget

Formand: Lucy Nethsingha (Renew Europe, Storbritannien)

 1. næstformand: Sergey Lagodinsky (De Grønne, Tyskland)
 2. næstformand: Marion Walsmann (EPP, Tyskland)
 3. næstformand: Ibán Garcia Del Blanco (S&D, Spanien)
 4. næstformand: Raffaele Stancanelli (ECR, Italien)

 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Formand: Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanien)

 1. næstformand: Maite Pagazaurtundúa (Renew Europe, Spanien)
 2. næstformand: Pietro Bartolo (S&D, Italien)
 3. næstformand: Emil Radev (EPP, Bulgarien)
 4. næstformand bliver først valgt på næste udvalgsmøde.

 

Konstitutionelle Anliggender

Formand: Antonio Tajani (EPP, Italien)

 1. næstformand: Gabriele Bischoff (S&D, Tyskland)

2., 3. og 4. næstformand bliver først valgt på næste udvalgsmøde.

 

Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Formand: Evelyn Regner (S&D, Østrig)

 1. næstformand: Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL, Spanien)
 2. næstformand: Gwendoline Delbos-Corfield (De Grønne, Frankrig)
 3. næstformand: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (EPP, Grækenland)
 4. næstformand: Robert Biedron (S&D, Polen)

 

Andragender

Formand: Dolors Montserrat (EPP, Spanien)

 1. næstformand: Tatjana Ždanoka (De Grønne, Letland)
 2. næstformand: Yana Toom (Renew Europe, Estland)
 3. næstformand: Ryszard Czarnecki (ECR, Polen)
 4. næstformand: Christina Maestre Martín De Almagro (S&D, Spanien)