skip to content

 
 
 

EU-Aktuelt - Deltag i online debatter med MEP'er og eksperter

15-11-2022

DJØF og Europa-Parlamentet i Danmark inviterer løbende til online debatter med fokus på aktuelle EU-emner.

 .

DJØF og Europa-Parlamentet i Danmark sætter løbende fokus på aktuelle EU-emner gennem online debatter. Arrangementerne er åbne for alle og er gratis at deltage i. Læs mere om kommende debatter herunder.

 
 .

 

Om debatrækken

Under overskriften EU Aktuelt afholder Europa-Parlamentet i samarbejde med Djøf en digital debatrække, hvor vi tager fat på aktuelle EU-emner.

Sæt også kryds i kalenderen, så du kommer med til debat om:

EU - de næste 50 år fredag den 13. januar

Kvindernes internationale kampdag set fra EU fredag den 3. marts

 .
 .

EU i dit arbejdsliv

Arbejdsmarked og arbejdsliv er en stor dagsorden i Danmark og EU i disse år. Derfor satte vi fokus på EU's indflydelse på dit fremtidige arbejdsliv sammen med MEP Pernille Weiss (EPP/K) samt Bjarke Refslund, lektor ved Aalborg Universitets Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, som bl.a. forsker i EU’s indflydelse på arbejdsmarkedet. De kom bl.a. ind på: 

- Kan EU lukke løngabet, eller er løngennemsigtighedsdirektivet ineffektivt?

- Hvad sker der med vores arbejdstid?

- Skal vi også have retten til fx at lade være med at svare på mails efter almindelig arbejdstid, som EU-kommissionen p.t. overvejer under overskriften ’the right to disconnect’?

- Kan man lovgive om arbejdsglæde, og hvordan kan et arbejdsliv i balance se ud?

Arrangementet fandt sted d. 23. november 2022, men du kan se det i sin fulde længde ved at klikke her

 .

EU’s grønne omstilling - med eller uden atomkraft

Ifølge Frankrig er atomkraftværkerne nøglen til landets grønne omstilling. Kommissionen giver Frankrig ret og mener, at energi skabt fra kernekraftværker skal anses som værende grøn. Sker dette, vil milliarder af de EU-midler, som er afsat til den grønne omstilling, også kunne finansiere kommende anlæg. Debatten kommer bl.a. ind på følgende spørgsmål:

- Er atomkraftværkerne det rette springbræt til EU’s grønne omstilling?

- Er Kommissionen ved at lave selvmål, og er det i stedet bedre fortsat at bruge EU-midlerne på havvindmølleparker, solcelleanlæg og andre vedvarende alternativer?

Paneldeltagere: MEP’erne Linea Søgaard-Lidell (V) og Morten Helveg Petersen (RV). Debatten indledes af professor Brian Vad Mathiesen, der giver fakta om atomkraft som energikilde og de klimamål, vi samlet set skal nå inden 2050 i Danmark og i EU.  

Se debatten her

 .

Fremtidens forsvarssamarbejde i EU

En af topprioriteterne for det nuværende franske EU-formandskab er forsvarssamarbejdet i EU. Målet er bl.a. at styrke EU’s modstandsdygtighed over for trusler, og ifølge den franske præsident Emmanuel Macron skal EU stå langt stærkere selv og dermed ikke være afhængig af USA. Debatten kommer bl.a. ind på følgende spørgsmål:

- Hvad siger de andre medlemslande til Macrons vision?

- Hvor stiller et øget EU-forsvarssamarbejde Danmark og det danske forsvarsforbehold?

Paneldeltagere: MEP’erne Morten Helveg Petersen (RV) og Peter Kofod (DF) samt Christine Nissen fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Se debatten her

 .

Whistleblowerordningen kommer

I 2019 stemte flertallet i Europa-Parlamentet for EU’s nye Whistleblowerdirektiv. Fra december 2021 skal alle virksomheder med over 250 ansatte således indføre en whistleblowerordning, der sikrer beskyttelse af ansatte, når de opdager svindel og fusk på jobbet. Debatten, der blev afholdt den 1. december 2021, kom bl.a. ind på følgende spørgsmål:

- Er det nødvendigt med en whistleblowerordning?

- Hvad vil indførelsen af den nye ordning konkret betyde for de danske lønmodtagere?

Paneldeltagere: MEP’erne Karen Melchior (RV) og Niels Fuglsang (S), næstformand i Transparency International Danmark, Karinna Bardenfleth, og Johan Busse, borgerrådgiver i Københavns Kommune og formand for Dataetisk Råd (cand.jur)

Se debatten her

 .

EU’s demokratiske udfordring - Rule of Law

I oktober besluttede den polske forfatningsdomstol, at Polen ikke er underlagt EU-Domstolen og derfor ikke skal følge EU-lovgivningen. Både regeringerne i Polen og Ungarn har i længere tid udfordret EU’s demokratiske principper, og af denne grund indførte EU bl.a. ’Rule of Law mechanism’ i 2021, som har til formål at få kontrol over den udemokratiske udvikling. Debatten, der blev afholdt den 5. januar 2022, kom bl.a. ind på følgende spørgsmål:

- Hvorfor er begrebet ’Rule of Law’ vigtigt?

- Vil Kommissionen lykkes med at tvinge et EU-land til at blive demokratisk?

Paneldeltagere: MEP'erne Kira Marie Peter-Hansen (SF) og Pernille Weiss (K) samt souschef på den danske ambassade i Polen, Malene Bøgesvang

Se debatten her

 .

Midtvejsvalg i Europa-Parlamentet

Debatten satte fokus på det netop overståede midtvejsvalg i Europa-Parlamentet. Pladserne i Parlamentets forskellige udvalg er blevet omfordelt, og formandsposten har skiftet hænder. Debatten, der blev afholdt den 2. februar 2022, kom bl.a. ind på følgende spørgsmål:

- Hvad kommer midtvejsvalget og ændringerne til at betyde for den politik, som Europa-Parlamentet vedtager?

- Hvem vil nu sidde med magten, og hvad med de danske MEP’er?

Paneldeltagere: MEP'erne Christel Schaldemose (S) og Morten Løkkegaard (V) samt Sammy Lauritsen, souschef på Europa-Parlamentets kontor i Danmark

Se debatten her

 .

Kvindernes internationale kampdag set fra EU

Med kort tid til kvindernes internationale kampdag stiller vi i denne debat skarpt på diskussionen om ligestilling og kvinders rettigheder. I Danmark ser vi gerne os selv som topscorer i ligestilling, men er det EU eller Danmark, der kan tage æren for den øremærkede barsel til mænd? Bliver det EU, der gennemtvinger kønskvoter i danske bestyrelser? Og hvorfra skal presset komme for at sikre løngennemsigtighed mellem mænd og kvinder? Maria Ventegodt fra Institut for Mennskerettigheder indleder debatten med fakta og tal.

Hvornår: 02. marts 2022 kl. 08.30 - 09.30

Paneldeltagere: MEP’erne Kira Marie Peter-Hansen (SF) og Marianne Vind (S) samt Maria Ventegodt, national chef på Institut for Menneskerettigheder

Se debatten her