skip to content
 
 
 
 .

Er der indbygget »demokratisk underskud« i EU, som Henrik Jensen anfører? Nej, for når man taler demokrati i EU, er der ikke tale om et enten-eller mellem det europæiske og det nationale – mellem Europa-Parlamentet og medlemslandenes regeringer.

Der er tale om et både-og, for både de folkevalgte medlemmer af Europa-Parlamentet og de ligeledes demokratisk valgte regeringer har afgørende indflydelse på udformningen af EU’s regler.

Læs hele Anne Mette Vestergaards kommentar i Jyllandsposten...