skip to content
 
 
 

EU-valg 2019: Det BLEV et klimavalg

23-09-2019

Danskerne havde i høj grad klimaet og miljøet i tankerne, da de i maj 2019 flokkedes til stemmeboksene i hidtil uset grad. Det viser ny Eurobarometer-undersøgelse af EU-valget.

 .
 
 
 .

Klima og miljø i top i Danmark

På EU-plan var det spørgsmål om økonomi og vækst, der trak flest vælgere til stemmeboksene (44%). I Danmark var det derimod suverænt klima og miljø, folk angav som det vigtigste emne, der fik dem til at stemme til EU-valget. Hele 70% af danskerne pegede på dette emne, mens kun 37% havde klima og miljø som topprioritet på EU-plan.

Økonomi var det vigtigste emne for vælgerne i 16 medlemslande og klima/miljø i otte lande, herunder altså i Danmark.

Andre vigtige emner for vælgerne i EU var menneskerettigheder og demokrati (37%), EU’s fremtidige funktionsmåde (36%) og indvandring (34%).

 
 .
 
 .

Danskerne ser det som en borgerpligt at stemme

Den samlede valgdeltagelse ved valget til Europa-Parlamentet var med 50,6% den højeste siden 1994.19 medlemslande registrerede stigninger i valgdeltagelsen sammenlignet med 2014. Særligt markante var stigningerne i Polen, Rumænien, Spanien, Østrig, Ungarn og Tyskland samt i Slovakiet og Tjekkiet, hvor valgdeltagelsen traditionelt er meget lav. I Danmark steg valgdeltagelsen fra 56% til 66%.

Eurobarometer-undersøgelsen viser, at stigningen i valgdeltagelsen hovedsageligt blev drevet af den yngre generation. Specifikt har europæiske unge under 25 år samt de 25-39-årige stemt i langt højere grad end tidligere. I de to grupper stemte henholdsvis 14 og 12 procentpoint flere end i 2014.

Resultaterne viser, at vælgerne ved valget til Europa-Parlamentet i 2019 også var motiveret af en øget følelse af borgerpligt. Danmark skiller sig her markant ud blandt de øvrige europæiske lande. Hele 77% af de danskere, der stemte, gjorde det, fordi de ser det som en borgerpligt, mens det tilsvarende tal for det samlede EU ligger på 52%.

Føler sig hørt i EU

Eurobarometer-undersøgelsen indeholder også mere generelle spørgsmål om danskernes og europæernes forhold til EU og det europæiske demokrati.

Over to tredjedele (68%) af respondenterne i EU28 mener, at deres land har nydt godt af EU-medlemskabet, hvilket er det højeste niveau siden 1983. Danmark ligger traditionen tro i den europæiske top på dette spørgsmål, idet hele 86% mener, at EU-medlemskabet har været til Danmarks fordel.

Danmark ligger også i den absolutte top, når danskerne bliver spurgt, om de føler sig hørt i EU. Her svarer 81% af danskerne, at det gør de. Det bliver kun overgået af Sverige, hvor 86% mener det samme. Til sammenligning ligger tallet på 56% i EU som helhed.

Hvad angår vælgernes kendskab til dette års valg, så svarede 44% af de adspurgte, at de var stødt på opfordringer fra Europa-Parlamentet til at stemme. Dette tal er størst blandt de respondenter, der faktisk stemte ved valget (50%), hvorimod tallet er 39% for dem, der ikke stemte.

Den samlede rapport samt alle resultater og datatabeller er tilgængelig her.

 

Baggrundsoplysninger:

Europa-Parlamentets undersøgelse af valget blev gennemført som Eurobarometer-undersøgelse 91.5. Den er en af de mest omfattende kvantitative undersøgelser af det seneste valg til Europa-Parlamentet. I alt 27.464 respondenter er blevet adspurgt personligt af Kantar for Europa-Parlamentet i alle 28 EU-medlemslande. Respondenterne er tilfældigt udvalgt blandt borgere på 15 år og derover. For spørgsmål relateret til EU-valget er der kun anvendt svar fra personer over 18 år (undtagen i Østrig og Malta, hvor valgretsalderen er 16 år, og i Grækenland, hvor den er 17 år). Undersøgelsen er lavet i perioden fra den 7. til den 26. juni 2019.