skip to content
 
 
 

Europa-Parlamentet i Luxembourg søger sikkerhedspersonale

14-02-2020
 .

Europa-Parlamentet i Luxembourg søger et betydeligt antal erfarne medarbejdere, der skal arbejde med sikkerhed og forebyggende foranstaltninger.

 .

Europa-Parlamentet søger sikkerhedspersonale til sine bygninger i Luxembourg. Stillingen hører under Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Sikkerhed og Beskyttelse (GD SAFE).

Luxembourg tilbyder et familievenligt miljø, der omfatter adgang til institutionernes vuggestuer og børnehaver samt til Europaskolen.

Kontrakten gælder indledningsvis for et år og kan forlænges med yderligere et år. Derefter kan kontrakten potentielt forlænges uden tidsbegrænsning. Efter de første to års ansættelse vil der også være mulighed for oprykning inden for ansættelsesgruppe 1.

Find flere oplysninger om lønforhold her (side 4)

Tiltrædelse fra februar 2021

Udvælgelsesproceduren finder sted via Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors CAST-portal: EPSO/CAST/P/18/2017

De generelle ansættelses- og udvælgelseskriterier er nærmere beskrevet på EPSO's hjemmeside.

Øvrige kriterier:

– Mindst to års erfaring inden for sikkerhed, forebyggelse og overvågning eller dispatching i et offentligt og/eller privat miljø. Hvis denne erfaring omfatter mindst et års arbejde for europæiske eller internationale organisationer eller i et multikulturelt eller multinationalt miljø, betragtes dette som en fordel.

– Kendskab til fransk og/eller engelsk er en fordel.


Følg disse trin for at søge:

1. Gå ind på EPSO's hjemmeside og opret en EPSO-konto (hvis du ikke allerede har en konto)

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=da

2. Du skal registrere dig i EPSO's Permanent CAST under ansættelsesgruppe I — CAST/P/18/2017

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_da

Klik på knappen "ANSØG".

Hvis du allerede har registreret dig i CAST, behøver du ikke at registrere dig igen.

3. VIGTIGT: Indsæt "medarbejder med ansvar for sikkerhed og forebyggende foranstaltninger" under fanen "Motivation and Strengths" i feltet "EXPERIENCE AND BACKGROUND" i din EPSO-profil.

4. Tilføj et ajourført CV til den relevante del af din CAST-profil

5. VIGTIGT: Send en e-mail til følgende e-mailadresse i Europa-Parlamentet:

AC-FGIprevention@europarl.europa.eu

E-mailen skal indeholde følgende oplysninger:

1. Emnefelt: Interessetilkendegivelse: Sikkerhed – Luxembourg:

2. Meddelelse: Angiv dit navn og CAST-registreringsnummer

3. Undlad at sende bilag, da de ikke vil blive taget i betragtning.

HR-kontoret i Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse gennemgår ansøgningerne og indbyder de bedst egnede ansøgere til at deltage i CAST-prøverne. Ansøgere, der består CAST-prøverne, vil komme til samtale på et senere tidspunkt.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Som ansvarlig for afholdelsen af disse udvælgelsesprocedurer sørger Europa-Parlamentet for, at ansøgernes personoplysninger behandles i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, særligt hvad angår fortrolighed og sikkerhed.

Løn og tillæg

Ud over løn og tillæg kan medarbejdere, der arbejder for EU institutionerne, nyde godt af andre fordele som f.eks.:

– sygeforsikring for medarbejderen og dennes familie

– EU-institutionernes pensionsordning

– ulykkesforsikring

– arbejdsløshedsforsikring

– adgang til Europaskolerne og institutionernes vuggestuer og børnehaver

Lønnen udbetales efter fradrag af bidrag til sygeforsikring og ulykkesforsikring samt pensions- og arbejdsløshedsforsikringsordninger.

Lønnen bliver beskattet af Unionen og er fritaget for national beskatning.