skip to content
 
 
 
21-03-2019

Europa-Parlamentet søger hjælp til oversættelse

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Oversættelse (GD TRAD) søger tilbud omkring oversættelse til 19 sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, svensk, tjekkisk og ungarsk. Fristen for at afgive bud er den 16. april 2019.

Europa-Parlamentet søger støtte til oversættelse. I alt udbydes 19 partier, heraf tre, der inkluderer dansk.

Parti 3: Fra engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk til dansk
Parti 5: Fra bl.a. dansk til engelsk
Parti 8: Fra bl.a. dansk til fransk

Fristen for afgivelse af bud er fastsat til den 16. april 2019.

Udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet offentliggøres på udbudsplatformen TED ("Tenders Electronic Daily") på:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4570

Den 18. marts 2019 offentliggjorde Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Oversættelse (GD TRAD) en ny indkaldelse af tilbud vedrørende oversættelse til 19 målsprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, svensk, tjekkisk og ungarsk.

Europa-Parlamentet er den ledende institution i denne interinstitutionelle udbudsprocedure, der samler behovene for outsourcing fra fire EU-institutioner og -organer: Europa-Parlamentet selv, Den Europæiske Revisionsret, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Det Europæiske Regionsudvalg.

For hvert målsprog eller parti skal der i henhold til indkaldelsen være underskrevet op til fem rammekontrakter, som træder i kraft i januar 2020. Kontrakterne kan fornyes årligt og varer i højst fem år.

I udbudsbetingelserne hedder det, at institutionerne søger højt kvalificerede og erfarne leverandører af oversættelsesydelser, som kan levere oversættelser af høj kvalitet, der er klare til brug og leveres til tiden.

Kontrakterne vil blive tildelt på grundlag af pristilbuddet pr. normalside og tilbuddenes kvalitet, der skal vurderes ved hjælp af en prøve i styring af et oversættelsesprojekt.