skip to content
 
 
 
10-09-2018

Europa-Parlamentet stemmer igen om nye regler om copyright

Europa-Parlamentet skal igen debattere og stemme om nye regler om ophavsret, som skal tilpasse copyrightreglerne til den nye digitale virkelighed. Læs her, hvad reglerne går ud på, og hvad de næste skridt i processen er.

Når Parlamentet igen har sat digital ophavsret på programmet, er det, fordi et flertal af parlamentsmedlemmerne (318 ud af 627 stemmer) i juli stemte imod retsudvalgets forslag om at gå direkte i forhandlinger med Rådet med udgangspunkt i retsudvalgets tekst. Et flertal af MEP'erne ønskede en mere tilbundsgående diskussion af emnet.

Derfor venter Parlamentet nu et nyt oplæg fra retsudvalget. Det nye oplæg skal til afstemning i Parlamentet den 12. september og vedtages, før en forhandling med Ministerrådet om en endelig aftale kan blive skudt i gang.

Under debatten på plenarsamlingen i Strasbourg, vil der også være mulighed for at komme med ændringsforslag.

Du kanse meget mere om indholdet i det nye copyrightdirektiv her.

Forældet lovgivning

Det nuværende direktiv om ophavsret er fra 2001 - en tid, der var meget anderledes end den digitale virkelighed, vi kender i dag.

Formålet med de nye regler er at sørge for, at kunstnere og journalister får en fair betaling for deres arbejde. Reglerne skal også sikre, at kunstneres ophavsret bliver håndhævet online, samtidig med at ytringsfriheden på nettet bliver respekteret.

Under et debatarrangement på Folkemødet på Bornholm forklarede den danske MEP Jens Rohde, som sidder i retsudvalget, baggrunden for de nye regler: ”De fleste mennesker synes, det er en selvfølge, at man naturligvis har ejerskabet til det, man selv laver. Men så enkelt er det ikke. Der er en politisk kultur, som har sneget sig ind i den teknologiske udvikling, og det er den, som vi med en del års forsinkelse prøver at håndtere.”

Og han fortsatte: ”Hvis man har en platform, og man udnytter den platform kommercielt, uanset om man er en stor eller lille virksomhed, så skal man selvfølgelig betale for udnyttelsen af værket.”

Du kan læse mere om de nye regler i denne pressemeddelelse. Hvis du gerne vil vide endnu mere om baggrunden for de nye regler om ophavsret, kan du læse denne briefing fra Europa-Parlamentets forskningstjeneste.