skip to content
 
 
 

Great Grant News: Nu kan du igen søge om tilskud til kommunikation

02-08-2018

EP’s Generaldirektorat for Kommunikation har åbnet for ansøgninger om tilskud til kommunikationsaktiviteter for perioden op til Europa-Parlamentsvalget i 2019.

Formålet med det flerårige tilskudsprogram er:

  • at fremme og styrke en bedre forståelse af EP’s identitet, rolle og politiske karakter som den eneste demokratiske valgte EU-institution
  • at udbrede kendskabet til EP’s aktive engagement på områder, der har betydning for borgerne
  • at formidle information og fremme dialog om EP’s aktiviteter, navnlig med henblik på valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Der kan søges inden for to kategorier, ”events” og ”medier”. Europa-Parlamentet kan yde tilskud på helt op til 60 % af et medieprojekts samlede budget og 80 % af et events samlede omkostninger.

Du finder alle detaljerne og søgeformularerne her...

Events

Der kan nu søges om tilskud til arrangementer inden for events-kategorien. Begrebet dækker over forskellige former for aktiviteter såsom seminarer, konferencer, debatter, fora, udstillinger, konkurrencer samt kultur- og/eller sportsbegivenheder med det formål at aktivere de borgere, der ikke normalt stemmer til EU-valg samt tiltrække frivillige til valgkampagnen ”Dennegangstemmerjeg”. Puljen er på 2 mio. euro (knap 15 mio. danske kroner).

Deadline for ansøgning om tilskud til events: 17. september 2018 ved midnat.

Læs mere her...

Medier

Parlamentet ønsker at indgå flerårige partnerskabsaftaler med kvalificerede medieorganisationer (TV, radio og/eller online medier). Det vil ikke være muligt at opnå EP-tilskud uden en sådan partnerskabsaftale.

Deadline for ansøgning om partnerskabsaftale er den 20. august 2018.

Hvis medier indgår en partnerskabsaftale, kan de derefter ansøge om midler.

Deadline for ansøgning om midler til medier er den 1. oktober 2018.

Læs mere her... 

Puljen er på 3,75 mio. euro (knap 28 mio. danske kroner). Eventuelle forespørgsler kan rettes til: dgcomm-subvention@ep.europa.eu