skip to content
 
 
 

Her er Parlamentets 22 udvalg

04-07-2019

Onsdag stemte medlemmerne af Europa-Parlamentet om størrelsen af Parlamentets 20 udvalg og 2 underudvalg. Se oversigtens over udvalgene, og hvor danskerne sidder her.

 .
 
 
 .

På Parlamentets plenarmøde onsdag den 3. juli valgte det nye Parlament at have 20 udvalg og 2 underudvalg. Samtidig besluttede de, hvor mange parlamentarikere der skal sidde i hvert udvalg.

Onsdag aften modtog Parlamentet officiel meddelelse fra de politiske grupper og løsgængerne om, hvordan de vil blive repræsenteret i alle udvalg og underudvalg.

Her er en liste over udvalgene med information om antallet af MEP’er i hvert udvalg, og i hvilke udvalg de danske MEP’er er fuldgyldige medlemmer:

- Udenrigsudvalget (71)

- Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (48): Asger Christensen (V)

- Budgetudvalget (41)

- Kultur- og Uddannelsesudvalget (31)

- Udviklingsudvalget (26)

- Økonomi- og Valutaudvalget (60): Niels Fuglsang (S, stedfortræder), Kira Peter Hansen (SF, stedfortræder)

- Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (55): Niels Fuglsang (S), Nikolaj Villumsen (EL) og Kira Peter-Hansen (SF), Peter Kofod (DF, stedfortræder)

- Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (76): Margrete Auken (SF), Asger Christensen (V, stedfortræder), Christel Schaldemose (S, stedfortræder), Pernille Weiss (K, stedfortræder), Nikolaj Villumsen (EL, stedfortræder)

- Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (45): Morten Løkkegaard (V), Christel Schaldemose (S), Karen Melchior (RV, stedfortræder)

- Udvalget om International Handel (41): Morten Løkkegaard (V, stedfortræder), Peter Kofod (DF, stedfortræder)

- Udvalget om Industri, Forskning og Energi (72): Morten Helveg Petersen (RV), Pernille Weiss (K), Niels Fuglsang (S)

- Retsudvalget (25): Karen Melchior (RV)

- Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (68): Peter Kofod (DF), Søren Gade (V, stedfortræder), Morten Helveg Petersen (RV, stedfortræder)

- Regionaludviklingsudvalget (43)

- Transport- og Turismeudvalget (49): Søren Gade (V), Niels Fuglsang (S, stedfortræder)

- Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (28): Margrete Auken (SF, stedfortræder)

- Fiskeriudvalget (28): Søren Gade (V)

- Udvalget for Andragender (35): Margrete Auken (SF)

- Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (35): Karen Melchior (RV), Pernille Weiss (K, stedfortræder)

- Budgetkontroludvalget (30)

- Underudvalget om Menneskerettigheder (30)

- Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar (30)

 

Læs mere om reglerne for Parlamentets udvalg her.