skip to content
 
 
 

Hvorfor skal jeg stemme til EU-valget?

20-05-2019

Har Europa-Parlamentet nogen indflydelse? Hvordan hænger Parlamentet sammen, og hvad laver parlamentarikerne egentlig? Bliv klogere på, hvorfor du skal stemme til Europa-Parlamentsvalget.

 .
 
 
 .

Har Europa-Parlamentet nogen magt?

Har Europa-Parlamentet overhovedet noget at skulle have sagt? Det korte svar er: Ja! Tidligere havde Europa-Parlamentet ikke nogen rolle som medlovgiver og gik under øgenavnet ”Mickey Mouse-parlamentet”. Men siden Lissabontraktaten trådte i kraft i 2009, har Europa-Parlamentet på lige fod med Ministerrådet været medlovgiver på stort set al EU-lovgivning.

Når Kommissionen har stillet et lovforslag, er det derfor EU-parlamentarikerne, der sammen med medlemslandenes ministre skal forhandle den nye lov på plads.

Så hvad enten der er tale om lovforslag om forbud mod engangsplastik, nye regler for databeskyttelse, copyrightregler, grænsevagter eller dit drikkevand, så spiller Europa-Parlamentet en vigtig rolle.

Se, hvordan Europa-Parlamentet fungerer, i videoen nederst i artiklen.

Hvem skal jeg stemme på?

Europa-Parlamentet er EU’s folkevalgte organ. Det betyder, at du i modsætning til Kommissionen og Ministerrådet kan stemme på EU-parlamentarikerne direkte. Det er det, vi skal den 26. maj. Fra dansk side sidder der i dag 13 parlamentarikere ud af de i alt 751.

Efter valget skal der vælges 13 danske parlamentarikere samt en bænkevarmer, som bliver parlamentariker den dag, Storbritannien forlader EU. I modsætning til folketingsvalg, hvor man kun kan stemme på de kandidater, der er opstillet i ens egen valgkreds, kan man til EU-valget stemme på de samme 135 kandidater i hele Danmark.

Du kan se en oversigt over, hvilke partier og kandidater der stiller op til EU-valget, her.

Hvad er danskernes rolle i Europa-Parlamentet?

De danske parlamentarikere gør deres indflydelse gældende i Europa-Parlamentet igennem deres medlemskab af politiske grupper. Dem er der på nuværende tidspunkt otte af.

Du kan se en lille video om de politiske grupper i Europa-Parlamentet her.

Når parlamentarikerne er blevet valgt, vil de også blive medlem af forskellige udvalg, hvor de kommer til at beskæftige sig i dybden med et bestemt politisk område, f.eks. miljø, klima, forbrugerbeskyttelse, landbrug eller industripolitik.

Se, hvordan udvalgene i Europa-Parlamentet arbejder, her.

Hvad har parlamentarikerne lavet i denne valgperiode?

Siden 2014-valget har Parlamentet diskuteret, forbedret, forhandlet med Rådet og færdiggjort arbejdet med knap 1000 lovforslag fremlagt af Juncker-Kommissionen. Blandt de vigtigste love vedtaget i Parlamentets 8. mandatperiode er:

Der er altså mange gode grunde til, at du skal stemme på søndag den 26. maj, når der er valg til Europa-Parlamentet.

 
 .