skip to content
 
 
 

Junckers tale vakte blandede reaktioner hos de danske MEP´ere

13-09-2018

Mere politisk suverænitet på den globale politiske scene, styrkede grænser, vetoret og øget investering i Afrika. Samtlige emner var på dagsordenen i gårsdagens tale om EU´s tilstand, og de danske medlemmer af Parlamentet var hurtigt ude med kommentarer.

Da Kommisionsformand Jean-Claude Juncker trådte på talerstolen for at levere sin sidste State Of The European Union-tale (SOTEU) til Parlamentet, slog han fra start af fast, at det vil kræve et ”stærkt og samlet Europa” at tackle komplekse problemer i fremtiden.

Dermed var kimen lagt til en kollektiv opfordring om at styrke Unionens sammenhængskraft, suverænitet og politiske slagkraft på en række områder fremover.

Radikale Venstres Morten Helveg (ALDE) glædede sig over Junckers ønske om at styrke sikkerhedsunionen og det civile forsvar.

 .
 .

Sikkerhed lå ligeledes socialdemokraten Jeppe Kofoed (S&D) meget på sinde, da han efter talen opfordrede Parlamentet til for alvor at få skovlen under ulovlig hvidvaskning af penge og gribe til handling over for de banker, der bryder reglerne.

I gårsdagens tale understregede Kommisionsformanden også, at øget sikkerhed omfatter almen respekt for lovgivningen og ikke mindst pressefrihed og trygge arbejdsvilkår for journalister. Sidstnævnte begejstrede socialdemokraten Christel Schaldemose (S&D):

 .
 .

I den danske MEP-lejr hørtes dog også kritiske røster. Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU (N) stillede spørgsmålstegn til EU´s nuværende samhandelspraksis med Afrika. Og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti (ECR) kritiserede ideen om at udskifte vetoretten til fordel for kvalificeret flertal i sager om civile missioner, sanktioner og krænkelse af menneskerettigheder.

 .
 .