skip to content
 
 
 
13-03-2018
 .

Kampen om Det Europæiske Lægemiddelagentur: Flytningen fra London til Amsterdam

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), styrelsen som står for at kontrollere og godkende medicin til det europæiske marked, skal flytte. Torsdag den 15. marts skal MEP'erne tage stilling til den lov, der muliggør flytningen. Læs med her for en gennemgang af, hvad der er op og ned i sagen.

 .

Grundet Storbritanniens beslutning om at forlade EU er det blevet nødvendigt at flytte agenturet fra London til et af de øvrige 27 medlemslande. Ministerrådet har efterfølgende, efter flere politiske drøftelser og overvejelser, besluttet at EMA’s hovedsæde skal flyttes til Amsterdam. Flere lande har været med i opløbet, hvoraf bl.a. København har været en af finalisterne. Ved beslutningen om, hvor agenturet skulle placeres blev der bl.a. taget hensyn til hvor de øvrige agenturer var placeret, adgangen til arbejdsmarkedet og sundhedsydelser for de ansattes familier samt om agenturet ville være operationelt, når Storbritannien forlader EU.

Udfordringer ved forhandlingerne om flytningen

MEP’erne har indtil nu forholdt sig kritiske over for den måde, hvorpå Rådet har truffet deres afgørelse og kræver derfor at blive hørt i fremtidige beslutninger vedrørende flytningen af EMA. Ligeledes vækker det bekymring hos MEP’erne, at bygningen som skal huse EMA, stadig er under opførsel og at de ansatte i første omgang skal flytte i midlertidige lokaler.

Margrete Auken, ordfører for De Grønne udtaler i denne forbindelse: ”Vi skal være sikre på, at de kan fungere uden at der kommer grimme afbrydelser, og der er jeg personligt meget optaget af, at de for alvor kan få implementeret en lov om, at vi skal have fuld åbenhed om alle kliniske forsøg, og det er faktisk ikke noget, man bare lige gør, så det skal i hvert fald sikres.”

 

 .

Hvad skal der ske nu?

Parlamentets miljø- og sundhedsudvalg har mandag den 12. marts stemt om deres holdning til flytningen. Udvalget har godkendt det lovforslag som skal muliggøre flytningen med 50 stemmer for, 5 stemmer imod og 2 blanke stemmer. Udvalget kræver dog, at den endelige flytning senest bliver gennemført den 16. november 2019.

Europa-Parlamentet skal torsdag den 15. marts til afstemning vedrørende lovforslaget.