skip to content
 
 
 

Klima: EP ønsker 60 procent reduktion i 2030

08-10-2020

EU's klimalov skal være mere ambitiøs, med et reduktionsmål på 60 procent i 2030. Det vedtog Europa-Parlamentet onsdag aften. Det store stridspunkt har været, hvor stor en drivhusgasreduktion EU-landene skal stræbe efter de næste 10 år, men det er ikke det eneste, der har været oppe til debat. Få overblikket her.

Europa-Parlamentet vil have en 60 procent drivhusgasreduktion i forhold til 1990 frem mod 2030. Det fik miljøudvalget allerede opbakning til tirsdag, da Parlamentet stemte om ændringsforslag til klimaloven, og det blev endelig bekræftet, da den fulde lovpakke blev stemt igennem onsdag aften med 392 stemmer for, 161 imod, mens 142 undlod at stemme.

Målet om 60 procent reduktion er højere end Kommissionens udspil, som kommissionsformand Ursula von der Leyen fremlagde under årets State of the European Union-tale. Her lagde von der Leyen op til en reduktion i drivhusgasudledninger på mindst 55 procent. Samtidig tager Danmark til forhandlingerne med et mandat til at forhandle for 65 procent reduktion med de andre 26 andre EU-lande i Rådet.

Danske MEP’er bakker op om ambitioner

Blandt de danske medlemmer af Europa-Parlamentet er der generelt stor opbakning til, at EU skal hæve ambitionerne om grøn omstilling for at sænke effekterne af klimaforandringerne. Alle danske MEP'er stemte således for EU-klimaloven i den endelige afstemning. Men der er forskellige holdninger til, hvilket mål der er passende.

Christel Schaldemose (S/S&D) og Kira Marie Peter-Hansen (SF/De Grønne) var positivt stemt over for resultatet.

Hos de Konservative støtter Pernille Weiss en ambitiøs klimamålsætning, men ligesom resten af EPP-gruppen mener Pernille Weiss, at det ville være bedre, hvis klimamålet er mere realistisk at opnå for alle 27 EU-lande.

Den modsatte kritik kommer fra Enhedslistens Nikolaj Villumsen, der ikke mener, at beslutningen er ambitiøs nok. Han håber, at den danske regering kan presse på i sine forhandlinger med de øvrige EU-lande.

 

Danske aftryk på klimaloven

Den procentmæssige målsætning er dog ikke det eneste, der er forhandlinger om. Flere danske MEP’er har med succes stillet ændringsforslag, der nu også er en del af den samlede lovpakke, der sendes i trilogforhandlinger. Fra Venstre har både Linea Søgaard-Lidell og Asger Christensen haft held med at komme igennem med deres forslag.

Samtidig glædede Pernille Weiss sig også over, at hendes idé om sektorpartnerskaber kom med i den endelige tekst.

Det næste skridt for EU’s klimalov er trilogforhandlinger, hvor Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og EU-rådet skal nå til enighed om den endelige lovtekst.