skip to content
 
 
 
09-10-2017

Konference i Bruxelles om ren energi

Arbejdet med den nye EU-lovpakke om ren energi er i fuld gang. Den 7. november inviterer Europa-Parlamentet til konference, hvor du kan blive opdateret på, hvordan arbejdet med lovpakken skrider frem. Blandt talerne er Bendt Bendtsen og Morten Helveg Petersen. Deltagende journalister og medier har mulighed for søge om tilskud til rejse- og opholdsudgifter.

Øgede investeringer i grøn energi er nødvendige for at opnå EU's ambitiøse mål i Paris-aftalen. Samtidig spiller energi en vigtig rolle for den europæiske økonomi, ligesom spørgsmål vedrørende energiforsyning er af stor strategisk betydning.

Under Europa-Parlamentets konference om ren energi, som afholdes tirsdag den 7. november i samarbejde med Kommissionen, kan du blive klogere på disse spørgsmål. I dialog med hovedaktører fra blandt andet Europa-Parlamentet, Kommissionen, FN, erhvervslivet og civilsamfundet kan du høre mere om EU's lovpakke om ren energi, og om hvordan investeringer i grøn energi kan være med til at realisere EU's målsætninger i henhold til Paris-aftalen om bekæmpelse af klimaforandringer.

Blandt talerne er de danske MEP'ere Bendt Bendtsen (EPP, Det Konservative Folkeparti) og Morten Helveg Petersen (ALDE, Radikale Venstre), som er ordførere for to af de otte forslag i den nye EU-lovpakke om ren energi: hhv. direktivet om energieffektivitet i bygninger og forordningen om EU-agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder.

 

Tid: tirsdag den 7. november, kl. 9.30-18.30.

Sted: Europa-Parlamentet i Bruxelles

Tilmelding: foregår via dette link

Du kan læse programmet for konferencen her.

 
 .

Journalister og medier har mulighed for at søge tilskud til rejse- og opholdsudgifter. For yderligere oplysninger kontakt presseattaché Jacob Lolck på e-mail: jacob.lolck@ep.europa.eu eller tlf. +45 33 41 40 44 / +45 25 48 87 11.

 
Læs mere om Energiunionen her...