skip to content
 
 
 
09-06-2017

Konference om migration med Tajani, Juncker og Mogherini

Den 21. juni er Europa-Parlamentet vært for en højniveaukonference om et af tidens helt store emner på den europæiske dagsorden - håndteringen af flygtninge- og migrantkrisen. Blandt talerne er parlamentsformand Antonio Tajani, kommissionsformand Jean-Claude Juncker og EU's udenrigschef Federica Mogherini. Journalister kan søge om et stipendium til dækning af rejseudgifter.

Onsdag den 21. juni er Europa-Parlamentet vært for en højniveaukonference om håndteringen af migrations- og flygtningesituationen i Europa.

Konferencen, som afholdes på initiativ af Europa-Parlamentets formand Antonio Tajani, danner optakten til mødet i Det Europæiske Råd den 22.-23. juni. Formålet er at fremme samarbejdet mellem EU-institutionerne i håndteringen af migrant- og flygtningekrisen samt at anvise løsninger på krisen. Der vil blandt andet blive sat fokus på, hvordan man bedre kan fordele ansvaret mellem EU-landene, hvordan den interne sikkerhed kan styrkes i EU, samt hvordan EU kan modvirke migrationsstrømmenes bagvedliggende årsager.

Deltagerne i konferencen er såvel politiske ledere og beslutningstagere som stakeholdere, interessenter, praktikere og repræsentanter for medierne.

Blandt talerne er:

  • Antonio Tajani, formand for Europa-Parlamentet
  • Jean-Claude Juncker, formand for Europa-Kommissionen
  • Federica Mogherini, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  • Werner Hoyer, formand for Den Europæiske Investeringsbank
  • Dimitris Avramopoulos, EU-kommissær for migration, indre anliggender og medborgerskab
  • Julian King, EU-kommissær for sikkerhedsunionen
  • Johannes Hahn, EU-kommissær for naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger
  • Louise Arbour, FN's særlige repræsentant for international migration
 

Sted: Europa-Parlamentet i Bruxelles, plenarsalen

Tid: onsdag den 21. juni, 13.30-19.30

Tilmelding: Du kan melde dig til via dette link.

Læs mere og download programmet for konferencen her.

 
 .

Journalister kan søge om at få dækket rejseudgifter og få et tilskud til opholdsudgifter. For nærmere oplysninger kontakt presseattaché Jacob Lolck på jacob.lolck@ep.europa.eu eller tlf. +45 25 48 87 11.

 
Læs mere om EU's og Europa-Parlamentets indsats for at løse migrant- og flygtningekrisen her...