skip to content
 
 
 
12-02-2018

Kvindedagen 2018: Invitation til presseseminar i Bruxelles

I anledning af kvindedagen inviterer Europa-Parlamentet til presseseminar i Bruxelles den 7.-8. marts under overskriften ”Kvinder i medie- og IT-branchen”. Læs mere om seminaret her og se, hvordan du kan søge om at komme med.

I anledning af den internationale kvindedag afholder Europa-Parlamentet den 7.-8. marts 2018 presseseminaret ”Empowering Woman and Girls in Media and ICT: Key for the Future”. Seminarets hovedfokus vil være på kvinder i mediebranchen, kvinder inden for IT og endelig på den seneste tids kampagner imod chikane og for lighed mellem kønnene. Under seminaret får du mulighed for at diskutere disse emner med førende politikere fra Europa-Parlamentet, NGO’er, virksomheder m.fl. Blandt hovedtalerne er danske Cecilia Bonefeld-Dahl, som er generalsekretær for DIGITALEUROPE, og den italienske skuespiller og aktivist Asia Argento.

Foruden selve presseseminaret, der ligger den 7. marts, får du også mulighed for at deltage i et interparlamentarisk møde den 8. marts, hvor repræsentanter fra Europa-Parlamentet, Kommissionen og nationale parlamenter vil diskutere kvinder inden for medier og IT. Se nærmere i programmet nedenfor.

Presseseminaret er rettet imod journalister og medier, der beskæftiger sig med kvinde- og kønsrelaterede spørgsmål.

Hvis du synes ovenstående lyder interessant, kan du sende din ansøgning om at deltage til presseattaché Jacob Lolck på jacob.lolck@ep.europa.eu. Spørgsmål kan rettes til samme adresse eller på tlf. 33 41 40 44/25 48 87 11. Send din ansøgning senest den 22. februar kl. 16.00.

Deltagerne i seminaret får dækket udgifter til rejse Bruxelles t/r samt et tilskud til opholdsudgifter til dækning af 2 overnatninger i Bruxelles (2 x 180 euro).

 .
 
 .

Du kan se det foreløbige program for presseseminaret her (NB! Der kan stadig nå at ske ændringer i programmet):

 

PROGRAMME: "EMPOWERING WOMEN AND GILRS IN MEDIA AND ICT: KEY FOR THE FUTURE"

SEMINAR FOR JOURNALISTS                                                                    

 

Wednesday 7 March 2018 

09:00        Arrival and registration

09:30       Welcome

Jaume Duch Guillot, Director General for Communication and EP Spokesperson

09:45       Opening: Promoting women in the EP

MEP Dimitrios Papadimoulis, Vice-President for gender equality and diversity (Greece, GUE/NGL)

Presentation and Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10:10       Opening Keynote:  “IT: a gender equality tool?”

by Cecilia Bonefeld-Dahl, Director General DIGITALEUROPE

followed by Q&A

(coffee break 15 min)


11:15       Panel I: Media shaping women or women shaping media?

Discussion and Q&A

MEP Michaela Šojdrová, (Czech Republic, EPP), Rapporteur of draft report on gender equality in the media sector in the EU

MEP Jana Zitnanska, (Slovakia, ECR), Vice-Chair of FEMM committee and former journalist (tbc)

Carrie Gracie, journalist (BBC, China editor) (tbc)

Marta García-Aller, journalist and writer ("The end of the world as we know it")                                                    
Moderator: Cheryl D. Miller, Founder, Digital Leadership Institute, and CEO, Zen Digital Europe

 

12:30       Cocktail and buffet


14.30        The EP in support of gender equality and equal opportunities

Address by MEP Vilija Blinkeviciute, Chair of Women’s Rights and Gender Equality Committee (Lithuania, S&D) Presentation and Q&A


14:50       Panel II: When girls take the driving seat in the digital revolution

Discussion and Q&A

MEP Terry Reintke (Germany, Greens/EFA), Rapporteur of the resolution on gender equality and empowering women in the digital age”

MEP Angelika Mlinar (Austria, ALDE)

Saskia Van Uffelen, CEO of Ericsson Belux (Belgium)

Kamila Sidor, Founder of Carrots Foundation (Poland)                                                                                                                                                               

(coffee break 10 min)

15.45        Panel III:  Raising the voice against the unacceptable

Discussion and Q&A

MEP Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (Poland, EPP)

MEP Edouard Martin (France, S&D)

MEP Ernest Urtasun (Spain, Greens/EFA)

Hadjar Benmiloud, journalist/founder of feminist platform vileine.com (The Netherlands)


17.00      Closing Keynote:  “Breaking the silence”

by Asia Argento, actress and activist

followed by Q&A

Moderator: Cheryl D. Miller, Founder, Digital Leadership Institute, and CEO, Zen Digital Europe

 

17:30       ♦ ♦ ♦ End of press seminar ♦ ♦ ♦

 

Thursday 8 March 2017

09:00 - 12:30        Interparliamentary Committee meeting, co-organised by the Women’s Rights and Gender Equality Committee (FEMM) and  the Directorate for Relations with National Parliaments.