skip to content
 
 
 
07-03-2018

Kvindedagen 2018: Kvinder i medie- og IT-branchen

Vidste du, at kvinder udgør 70% af de studerende på journalistik- og kommunikationsuddannelserne i EU, men kun 40% af de beskæftigede i branchen og kun 30% har ledelsesstillinger. Kvinderne udgør 37% af nyhedsreporterne og værterne på TV, men kun 18% af eksperterne eller kommentatorerne. I anledning af International Kvindedag 2018 sætter Europa-Parlamentet derfor fokus på vigtigheden af at fremme lige repræsentation af mænd og kvinder i medie- og IT-branchen. 

Det har blandt andet gjort sig gældende i forbindelse med et særligt seminar for journalister i dag, d. 7. marts 2018, hvor hovedfokus var på:

  • Hvordan kvinder påvirker medierne
  • Hvordan kvinders og pigers tilstedeværelse kan styrkes gennem digital inklusion
    Læs mere i Parlamentets rapport om årsagerne til underrepræsentationen af kvinder og piger digitalt samt mulige løsninger til at fremme deres digitale inklusion
  • Kvindebevægelser i fremgang: Hvordan ligestilling kan fremmes i en digital alder
    Læs mere i Parlamentets rapport om “Gender Equality and Empowering Women in the Digital Age”, som bl.a. indeholder anbefalinger til hvorledes antallet af kvinder kan forøges i IT-relaterede forretninger og digitale start-ups

Danske Cecilia Bonefeld (generalsekretær ved DIGITALEUROPE) var blandt hovedtalerne til seminaret sammen med bl.a. Saskia Van Uffelen (administrerende direktør for Ericsson Belux) og medlemmer af Parlamentets Udvalg for kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM).                                                                            

FEMM har ligeledes arrangeret en paneldebat under temaet "Empowering women and girls in media and ICTs: key for the future", som kan følges live i morgen, d. 8. marts 2018, fra kl. 9:00-12:30

Samme dag kl. 11:30 vil FEMM-medlem og forfatteren bag Parlamentets rapport om ligestilling i mediebranchen, Michaela Šojdrová, diskutere emnet live på Europa-Parlementets Facebookside. Rapporten som blev vedtaget i FEMM-udvalget d. 20. februar 2018, med 25 stemmer for og 4 imod, opfordrer medlemslandene og de nationale organer for ligestilling til at implementere den gældende lovgivning og opfordrer samtidig til, at organerne fører tilsyn med fremgangen af kvinder i medie-branchen, som i øjeblikket har over i alt 1 mio. ansatte i EU. Rapporten vil efterfølgende blive debatteret og sat til afstemning ved plenarsamling i næste uge i Strasbourg.