skip to content
 
 
 
10-05-2019

Mulighed for at få forskningsmidler fra Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Unionens Interne Politikker (DG IPOL) har offentliggjort flere udbud, der giver bevillinger til forskere, der har en ekspertise inden for bl.a. det indre marked, miljøpolitik og folkesundhed.

Europa-Parlamentet søger nu i to forskellige udbud ekspertise inden for følgende områder: 

Til brug for Indre Markeds udvalget søges der på tre områder:

Parti 1: Indre marked (inkl. toldunionen og EU-udbud)
Parti 2: Det digitale indre marked
Parti 3: Forbrugerbeskyttelse (inkl. økonomiske og retlige aspekter af forbrugerpolitik)

Udvælgelseskriterier, beskrivelse af de forskellige områder, og mere står nærmere beskrevet i udbudsmaterialet på dette link: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:171651-2019:TEXT:EN:HTML

Ansøgere opfordres til at afgive bud på en eller flere af de tre partier. Rammekontraktens maksimale varighed vil være 4 år. Hvis du er interesseret i at deltage i udbudsproceduren, bedes du afgive en ansøgning i et af EU's officielle sprog inden udløbsdatoen d. 17 maj 2019. Har du spørgsmål vedrørende udbuddet, kan du skrive til: poldepa_tenders@ep.europa.eu

Til brug for miljø- og sundhedsudvalget søges der på fire områder:

Parti 1: Miljø og bæredygtig udvikling
Parti 2: Klimaforandringer
Parti 3: Folkesundhed
Parti 4: Fødevaresikkerhed

Deadline for indsendelse af ansøgning er d. 23. februar 2019
Mere information om dette udbud kan læses på dette link: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:184668-2019:TEXT:EN:HTML

Har du spørgsmål vedrørende udbuddet, kan du skrive til: poldepa_tenders@ep.europa.eu

Der skal desuden noteres at alt kontakt mellem ansøger og Europa-Parlamentet skal undgås under behandlingstiden, og det gælder for begge udbud.

Alle udbud fra Europa-Parlamentet kan findes på denne side: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm