skip to content
 
 
 
08-01-2019
 .

Mulighed for at få forskningsmidler fra Europa-Parlamentet:

 .

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Unionens Eksterne Politikker (DG EXPO) har offentliggjort flere udbud, der giver bevillinger til forskere, der har en ekspertise inden for udenrigspolitiske områder. Desuden søger Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Unionens Interne Politikker (DG IPOL) også ekstern ekspertise inden for retlige områder.

 .

Europa-Parlamentet søger nu udenrigspolitisk ekspertise inden for følgende områder: 

Parti 1: EU-udvidelse, de østlige nabolande, politikker for den nordlige dimension, ikke-EU-lande, EØS, Rusland og Centralasien
Parti 2: De sydlige nabolande og Mellemøsten
Parti 3: Udvikling
Parti 4: Sikkerhed og forsvar
Parti 5: Handel
Parti 6: Menneskerettigheder og demokrati

Udvælgelseskriterier, beskrivelse af de forskellige områder, og mere står nærmere beskrevet i udbudsmaterialet på dette link: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4110

Ansøgere opfordres til at afgive bud på en eller flere af seks partier. Rammekontraktens maksimale varighed vil være 5 år. Hvis du er interesseret i at deltage i udbudsproceduren, bedes du afgive en ansøgning i et af EU's officielle sprog inden udløbsdatoen d. 19 februar 2019. Sandsynlig dato for tildeling af kontrakt: Forår / Sommer 2019. Har du spørgsmål vedrørende udbuddet, kan du skrive til: xp-finance@ep.europa.eu

Desuden søger Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Unionens Interne Politikker (IPOL) også ekstern ekspertise i følgende områder:

Ekspertise om lovgivningsmæssige og politiske spørgsmål inden for:
Parti 1: Retligt samarbejde i civile sager
Parti 2: Selskabsret
Parti 3: Intellektuel ejendomsret

Deadline for indsendelse af ansøgning er d. 18. februar 2019
Mere information om dette udbud kan læses på dette link: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531595-2018:TEXT:DA:HTML&tabId=1

Har du spørgsmål vedrørende dette udbud kan du skrive til poldepc-finance@ep.europa.eu med en reference til: Invitation to tender IP/C/JURI/FWC/2019-001.

Der skal desuden noteres at alt kontakt mellem ansøger og Europa-Parlamentet skal undgås under behandlingstiden, og det gælder for begge udbud.


Alle udbud fra Europa-Parlamentet kan findes på denne side: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm