skip to content
 
 
 
10-08-2017
 .

Nu kan der igen søges om EP-tilskud til events

EP’s Generaldirektorat for Kommunikation har åbnet for ansøgninger om tilskud til events for perioden december 2017 - juni 2018.

 .
 .

Formålet med denne opfordring til at søge tilskud er:

  • at fremme og styrke en bedre forståelse af EP’s identitet, rolle og politiske karakter som den eneste demokratiske valgte EU-institution
  • at udbrede kendskabet til EP’s aktive engagement på områder, der har betydning for borgerne
  • at formidle information og fremme dialog om EP’s aktiviteter, navnlig med henblik på valget til Europa-Parlamentet i 2019

Kategorien, der kan søges inden for, er ”events”. Det kan være både online og "offline" kommunikationsaktiviteter.

EP kan yde tilskud på helt op til 60 % af et projekts samlede budget.

Begrebet dækker over forskellige former for aktiviteter så som seminarer, konferencer, debatter, fora, udstillinger, konkurrencer samt kultur- og/eller sportsbegivenheder med det formål at tilvejebringe en kommunikationsplatform for borgerne. Puljen er på 850.000 euro (godt 6 mio. kroner).

Events skal opfylde to af de følgende tre krav for at komme i betragtning:

  • de skal nå ud til mindst 250.000 mennesker direkte eller indirekte via netværk
  • de skal nå 500 såkaldte multipliers (personer eller organisationer, der kan sprede et budskab, så som journalister, NGO'er, tænketanke eller ungdomsorganisationer)
  • de skal have en pan-europæisk dimension, altså arrangeres eller have et publikum i mindst tre medlemslande

Deadline for ansøgning om tilskud til events: 15. september 2017 ved midnat.

Flere detaljer her - kun på engelsk

Eventuelle forespørgsler kan rettes til: dgcomm-subvention@ep.europa.eu