skip to content
 
 
 

Ny Eurobarometer: Tilfredsheden med EU vokser blandt danskerne

19-09-2018

Danskerne er de seneste år blevet mere tilfredse med, hvad EU leverer, ifølge en ny undersøgelse fra Eurobarometer. Men samtidig efterlyser et markant flertal mere EU-handling på områder som miljø og klima, kamp mod skattesnyd og terrorbekæmpelse.

Danskerne er generelt blevet mere positivt stemt over for EU’s indsats siden 2016.

Det viser en ny Eurobarometerundersøgelse.

I kampen mod arbejdsløshed og beskyttelse af de ydre grænser er antallet af danskere, der finder EU's indsats tilstrækkelig, steget med 11 procentpoint, mens kampen mod terrorisme, kampen mod skattesvindel og industripolitik alle har oplevet en stigning på 10 procentpoint.

Kun på 2 ud af de 15 politikområder, der er blevet undersøgt, er danskerne blevet mindre tilfredse i løbet af de seneste to år.

Selv om danskerne overvejende er positivt stemt, mener et flertal, at EU kan gøre mere. 60% mener for eksempel, at EU ikke gør nok i kampen mod skattesvig, og 55% mener, at det samme er gældende på miljøområdet.

Omkring tre fjerdedele af danskerne ser gerne, at EU gør mere inden for miljøbeskyttelse (75%), kampen mod skattesvindel (74%) og kampen mod terrorisme (73%). At EU skal gøre mere for at fremme demokrati og fred i verden, er også vigtigt for mange danskere (69%).

Europæerne er mere positivt stemt over for EU’s indsats

Danskernes holdninger spejler den generelle tendens i Europa. Her er flere europæere tilfredse med EU’s indsats, selv om et markant flertal efterlyser mere.

På områder som terrorisme, migration og arbejdsløshed mener flere europæere, at EU's indsatser er mere utilstrækkelige end passende, selv om antallet af tilfredse borgere er stigende. 

  • Kampen mod terrorisme: 32% af de adspurgte mener, at EU har gjort nok. Tallet var 23% i april 2016. 57% mener, at EU's handlinger har været utilstrækkelige, et fald fra 69%.
  • Migration: 26% mener, at EU har gjort nok på området. 19% svarede det samme i april 2016. 58% mener, at EU's handlinger har været utilstrækkelige, faldet fra 66%.
  • Arbejdsløshed: 29% synes, at EU har gjort nok. Det samme svarede 23% i april 2016. 59% vurderer, at EU's handlinger har været utilstrækkelige, faldet fra 69%.

EU-landene skal holde sammen i udenrigspolitikken

Den nye Eurobarometer-undersøgelse viser også, at et klart flertal af europæerne ønsker, at EU-landene står sammen på den internationale scene.

Cirka 7 ud af 10 adspurgte mener, at samarbejde mellem EU-landene er det rigtige modsvar til Ruslands (71%) og Kinas (71%) stigende magt og indflydelse, ustabiliteten i den arabiske verden (71%) og Donald Trump (68%).

I Danmark mener hele 79% af respondenterne, at Danmark står sig bedst i forhold til USA under Donald Trumps ledelse ved at samarbejde med de øvrige EU-lande.

Om undersøgelsen

Eurobarometer-undersøgelsen "Delivering on Europe: Citizens' views on current and future EU action" har spurgt et repræsentativt udsnit af EU-borgere, om EU bør gøre mere eller mindre på 15 vigtige politikområder. Områderne spænder lige fra økonomisk politik og kamp mod skattesnyd til migration, terrorbekæmpelse og beskyttelse af de ydre grænser.

Undersøgelsen blev foretaget for Europa-Parlamentet i april 2018 og kommer i kølvandet på en lignende rapport udgivet i maj.

Gå på opdagelse i hele den nye Eurobarometer-undersøgelse her...