skip to content

 
 
 

Nyhedsbrev

I vores ugentlige nyhedsbrev, EP-Nyt, kan du få et overblik over de vigtigste emner fra ugen der gik i Europa-Parlamentet. Vi ser også frem mod den kommende uge, og så giver vi dig en liste over kommende EU-arrangementer i Danmark. Du kan tilmelde dig EP-Nyt, så du modtager en mail, når den seneste udgave er offentliggjort.

EP-Nyt #15
I denne uge har over 100 MEP’er opfordret Kommissionen til at forbyde PFAS, og Parlamentets borgerklageudvalg har opfordret de danske myndigheder til at hjemtage en dreng fra Syrien. Og så er valgdatoen for det kommende EU-valg fundet.
EP-Nyt #10
Under ugens plenarsamling har Parlamentet blandt andet haft fokus på greenwashing, AI, metanudledninger og vold mod kvinder. Og så har den tyske forbundskansler opfordret til en handlekraftig union.
EP-Nyt #10
I denne uge har MEP’erne forberedt sig på den kommende uges plenarsamling, som blandt andet kommer til at handle om greenwashing, metangasudslip og kanslerbesøg. Og så har Parlamentet åbnet for bidrag til en journalistpris, der hylder pressefriheden.
EP-Nyt #11
Ugen har budt på besøg i Danmark af EP-formand Roberta Metsola, der blandt andet har mødt både statsministeren og gymnasieelever. Og så har der været fokus på grønnere luftfart og en stramning af asbestlovgivningen.
EP-Nyt #11
I denne uge har MEP’erne landet en trilogaftale, der øger EU's produktion af mikrochips. De har også vedtaget nye klimalove, som skal sætte fart i den grønne omstilling. Og så er der spændende nyt om den kommende uge, hvor Parlamentets formand tager på dansk besøg.
EP-Nyt #10
I denne uge har MEP'erne drøftet transeuropæiske transportregler og den juridiske ramme for dataoverførsler mellem EU og USA. Den kommende plenaruge er blevet forberedt, og så har det første fælles udvalgsmøde mellem det europæiske og ukrainske parlament fundet sted.
EP-Nyt #7
Nye regler om lønåbenhed på arbejdspladser blev i denne uge endeligt vedtaget af Parlamentet, der også stemte for højere sikkerhedskrav til salg af produkter i EU. MEP’erne stemte også for at mindske udledningen af F-gasser.
EP-Nyt #7
Denne uge har budt på en ny klimaaftale, der skal mindske skibsudledninger, og et besøg af formanden for Den Europæiske Centralbank til en snak om pengepolitik.
EP-Nyt #7
Ved ugens plenarsamling har Parlamentet bakket op om mere energieffektive bygninger, vedtaget tre klimalove og debatteret forventninger til næste uges EU-topmøde.
EP-Nyt #5
Den seneste uge har budt på formandsbesøg i Ukraine, bekymring for det græske demokrati og enighed mellem Parlamentet og Rådet om et nyt energieffektiviseringsdirektiv.
EP-Nyt #5
Øget militær bistand til Ukraine og et forbud mod salg af nye benzinbiler har stået øverst på dagsordenen ved denne uges plenar.
EP-Nyt #4
Et besøg fra Volodymyr Zelenskyj og en ny aftale om brint og biogas fra EU har i denne uge fået Europa tættere på Ukraine og længere væk fra Rusland.
EP-Nyt #3
I denne uge har MEP’erne åbnet døren for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskab og debatteret, om døren til Europa skal være åben for asylansøgere og migranter.
EP-Nyt #1
Både Rusland og Iran har været i Parlamentets søgelys under årets første plenar, hvor Sverige har præsenteret grønne planer for sit formandskab, og dansk MEP har fået grønt gennembrud med nye affaldsregler.
EP-Nyt #1
Opbakningen til EU har sjældent været større, og gennem kriserne har EU vist sin handlekraft, viser ny Eurobarometer-undersøgelse.
EP-Nyt #32
Ved årets sidste plenar fordømte MEP’erne korruptionssagen, og Parlamentet og Rådet blev enige om nye regler for løngennemsigtighed og CO2-afgifter for virksomheder.
EP-Nyt #31
I denne uge er Parlamentet og Rådet nået til enighed om to store grønne aftaler, mens Parlamentsformanden beder København og Aarhus om at donere generatorer til Ukraine.
EP-Nyt #30
Denne uge har budt på tre nye danskere i Parlamentet, besøg i Sverige forud for svenskernes EU-formandskab og en evaluering af borgerforslag ved Konferencen for Europas fremtid.
EP-Nyt #29
Der skal være flere kvinder i bestyrelseslokalerne og færre ulve på hederne, mener MEP’erne, der i denne uge kunne markere Parlamentets 70 års jubilæum på samme dag, som det blev ramt af cyberangreb.
EP-Nyt #28
I denne uge har MEP’erne drøftet klimaambitioner ved COP27 og abortstramninger i Polen, mens Qatars arbejdsminister var på tynd is, da han var i debat med MEP’erne i en debat om migrantarbejderes vilkår i Qatar forud for herrernes VM i fodbold.
EP-Nyt #27
Cybersikkerheden skal styrkes markant, drivhusgasudledningerne skal trykkes mere i bund, og medlemslandene skal afsætte endnu flere penge til at spare på energien. Det er nogle af de beslutninger, MEP’erne har truffet under denne uges miniplenar i Bruxelles.
EP-Nyt #26
Nuludledning på europæiske veje i 2035, et EU uafhængigt af russisk energi, og større fokus på ligestilling i hele Unionen. Det er nogle af de visioner, der har fyldt allermest i Parlamentet i denne uge.
EP-Nyt #25
Bedre beskyttelse af EU’s kritiske infrastruktur, højere klimaambitioner forud for klimatopmødet i Sharm el Sheikh og en genopretning af ødelagt kulturarv i Ukraine har været på dagsordenen i Strasbourg på en uge, der udover plenaren også har budt på hele to store prisuddelinger.
EP-Nyt #24
I denne uge har den belarussiske demokratiforkæmper Svetlana Tikhanovskaja advaret MEP’erne om Aleksandr Lukasjenkos samarbejde med Vladimir Putin under krigen i Ukraine. Der er blevet fundet tre finalister til Sakharov-prisen, og Morten Helveg Petersen er kommet med et dansk bud på, hvordan Europa kommer gennem energikrisen.
EP-Nyt#23
I denne uge har Parlamentet ved plenarsamlingen debatteret Ruslands eskalering af krigen i Ukraine, indefrysning af milliarder til Ungarn og mulige sanktioner mod iranske embedsmænd som følge af den 22-årige kvinde Jina Mahsa Aminis død. Og så bliver fællesopladeren til mobiler og tablets endelig en realitet efter at have været ti år undervejs.
EP-Nyt#22
I denne uge har Parlamentet haft fint besøg fra både Ukraine, Finland og Kommissionen, der har debatteret alt fra krig til energi og klima. Men også et stop for afskovning og et presset demokrati i Ungarn har været på dagsordenen. Læs mere her i EP-Nyts første udgave siden sommerferien. 
EP-Nyt#21
Lovene for digitale markeder og tjenester blev endeligt vedtaget af Parlamentet, der også stemte for en hurtigere overgang til grønt flybrændstof og vil have retten til abort skrevet ind i EU-charteret. Atomenergi og gas fik lov at blive i taksonomien for grøn investering, og Tjekkiet fremlagde sine prioriteter for deres EU-formandskab.
EP-Nyt#19
Ukraine og Moldova blev godkendt som EU-kandidatlande, Parlamentet vedtog tre love om klima, ny undersøgelse viser øget opbakning til EU fra borgerne, gaslagrene skal fyldes op til vinter, og så var Europa-Parlamentet i København taget til Folkemødet.
EP-Nyt#19
I denne uge kan du på Folkemødet møde Europa-Parlamentet i Danmark, som også har fået ny medarbejder. Coronapasset blev forlænget med 12 måneder, og to EP-udvalg stemte imod at definere atomkraft og bestemte typer gas som bæredygtige.
EP-Nyt#18
Roberta Metsola var på besøg i Danmark, Ukraines parlamentsformand og den irske Taoiseach holdt tale i Parlamentet, trilogforhandlinger om EU-regler for mindsteløn, kvinder i bestyrelser og fælles oplader faldt på plads, Fit for 55-pakken var til afstemning i Parlamentet, og Kommissionen mødte stor kritik for at ville sende støttemidler til Polen.
EP-Nyt#17
Hvorvidt atomkraft og naturgas skal spille en rolle i den grønne omstilling, blev diskuteret under debatten om EU’s taksonomi. Topmødet med EU’s ledere resulterede i en ny sanktionspakke mod Rusland, og EU vil hjælpe med at eksportere Ukraines korn ud af landet og dermed undgå en fødevarekrise under opsejling.
EP-Nyt#16
Parlamentet vil afbøde konsekvenserne af krigen i Ukraine, ’Fit for 55’ bør revideres for hurtigere at nå klimamål, og i Europa-Parlamentet markerede vi den internationale dag imod homo-, bi- og transfobi.
EP-Nyt#15
Europadagen blev markeret med spændende arrangementer og en afsluttende ceremoni for Konferencen om Europas fremtid. Det var også ugen, hvor EP satte fokus på risikoen ved russisk militærkontrol over ukrainske atomkraftværker, og hvor Finland bevægede sig meget tættere på et NATO-medlemskab.
EP-Nyt#14
Ugen var fyldt med debatter om konsekvenserne af krigen i Ukraine, en ny sanktionspakke mod Rusland blev fremlagt, og Parlamentet vedtog vejledning om brugen af kunstig intelligens og fik besøg af Italiens premierminister Mario Draghi.
EP-Nyt#13
EU lander historisk aftale om ny digital lov, EP vil hjælpe ukrainske kvinder, som ifølge meldinger rammes hårdt af krigsforbrydelser, og Kommissionen skal granske udenlandsk statsstøtte på det indre marked for at komme uretfærdig konkurrence til livs. Læs med i denne uges EP-Nyt.
EP-Nyt#12
Parlamentsudvalg stemte for fælles oplader, danske MEP’er gav deres bud på fremtidens forsvarssamarbejde i EU, 18 milliarder kroner skal styrke kulturlivet, og ung ukrainer fortalte, hvordan unge mennesker kan hjælpe Ukraine.
EP-Nyt#11
Parlamentet kalder på et totalt forbud mod import af russisk energi og vil sende flere våben og støtte til Ukraine. På ugens plenar ytrede MEP'erne også et ønske om en sikker grænseovergang for de børn, der flygter fra krigen. Og så tog Kommissionen første skridt mod at lukke for EU-midler til Ungarn.
EP-Nyt#10
Krigen i Ukraine har sat skub i strategier for energiuafhængighed og fødevaresikkerhed og styrket samarbejdet mellem EU og Canada ifølge den canadiske premierminister. Loven, der sikrer udgiftsfri roaming i EU fornys, og der blev opnået enighed om DMA-loven for fair konkurrence på nettet under trilogforhandling. I løbet af weekenden kan du tage med på fantastiske fortællinger gennem Europa og møde Europa-Parlamentet i Danmark til Historiske Dage i København.
EP-Nyt#9
Lovforslag om kønskvoter og lønåbenhed blev stemt igennem i Parlamentets udvalg, russisk propaganda skal bekæmpes med nye algoritmer, og Ukraines forsvarsminister bad om flere våben under møde med MEP'erne. Læs mere i denne uges udgave af EP-Nyt.
EP-Nyt#8
Europas sikkerhed blev diskuteret i kølvandet på krigen i Ukraine, og Europa-Parlamentet besluttede sig for en udfasning af ‘de gyldne pas’ og en øget indsats mod udenlandsk indblanding og desinformation. I en resolution opfordrer Europa-Parlamentet Kommissionen til at lukke for misbrug af EU-midler.
EP-Nyt#6
Der var stående klapsalver, da den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj talte til MEP'erne og bad dem om at stå sammen med det ukrainske folk i krigen mod Rusland. Derudover har ugen stået i ligestillingens tegn med debatter, der har lagt op til den internationale kvindedag i næste uge. Læs med i denne uges EP-Nyt.
EP-Nyt#6
Ruslands militære trusler mod Ukraine var flere gange centrum for debatter og afstemninger under månedens plenarsamling. MEP’erne stemte desuden om forslag til havvind, kræftbekæmpelse og sikkert legetøj, og EU-Domstolen kom med en historisk dom.
EP-Nyt#5
Kommissionen præsenterede et nyt lovforslag om mikrochips, og MEP’erne vendte regler for fælles opladere og bæredygtige batterier. Desuden var formanden for Den Europæiske Centralbank på besøg i økonomiudvalget for at fortælle om tidens høje inflation.
EP-Nyt#4
En delegation fra Parlamentet var i denne uge i Ukraine for at samle informationer om den højspændte situation. Hjemme i Parlamentet var afghanske kvinders rettigheder i fokus som en del af en større konference.
EP-Nyt#3
Midtvejsvalget fra sidste uge strakte sig ind i denne uge, og MEP’erne så blandt andet nærmere på lovforslag om desinformation og kunstig intelligens. Sidst på ugen markerede Parlamentet mindedagen for holocaustofrene.
EP-Nyt#2
Europa-Parlamentets afdøde formand David Sassoli blev hædret under årets første plenarsamling. Her stemte MEP’erne desuden om ny formand, Digital Services Act og krav til dyrevelfærd under transport.
EP-Nyt#34
Europa-Parlamentets formand David Sassoli gik bort i denne uge. Hans minde vil blive æret under plenarsamlingen i næste uge.
Her kan du tilmelde dig vores ugentlige nyhedsbrev...
Her kan du afmelde dig vores ugentlige nyhedsbrev...
 
 

EP-Nyt 2021

Her finder du oversigten over vores nyhedsbreve fra 2021.

Læs mere
 

EP-Nyt 2020

Her finder du oversigten over vores nyhedsbreve fra 2020.

Læs mere
 

EP-Info 2019

Her finder du oversigten over vores nyhedsbreve fra 2019.

Læs mere
 

EP-Info 2018

 .

Her finder du oversigten over vores nyhedsbreve fra 2018.

Læs mere
 

EP-Info 2017

Her finder du oversigten over vores nyhedsbreve fra 2017.

Læs mere
 .

EP-Info 2015

Her finder du oversigten over vores nyhedsbreve fra 2015.

Læs mere
 

EP-Info 2016

Her finder du oversigten over vores nyhedsbreve fra 2016.

Læs mere
 .

EP-Info 2014

Her finder du oversigten over vores nyhedsbreve fra 2014.

Læs mere