skip to content
 
 
 

Så skal der stemmes om ny kommissionsformand

12-07-2019

Tirsdag den 16. juli bliver en hektisk dag i Parlamentet. Det er nemlig dagen, hvor MEP’erne skal beslutte, om de kan bakke op om tyske Ursula von der Leyen som ny kommissionsformand.

 .
 
 
 .

Tirsdag den 16. juli kl. 9:00 stiller Ursula von der Leyen sig op på talerstolen i Europa-Parlamentets plenarsal i Strasbourg for at holde tale for MEP’erne.

Von der Leyen, som har været tysk forsvarsminister for CDU siden 2013, blev den 2. juli indstillet af EU’s stats- og regeringschefer som kandidat til posten som kommissionsformand. Inden hun når så langt, skal hun dog vælges af et flertal af Europa-Parlamentets medlemmer.

Ursula von der Leyen vil i sin tale udlægge sine visioner og planer for de næste fem år, såfremt hun bliver valgt til kommissionsformand.

Talen bliver efterfulgt af debat med MEP’erne. Først vil formændene for de politiske grupper give deres mening til kende, hvorefter de øvrige MEP’er får chancen. Von der Leyen får undervejs mulighed for at tage til genmæle et par gange.

374 er det magiske tal

Den endelige afstemning finder sted kl. 18:00 tirsdag aften. Her skal et absolut flertal af samtlige Europa-Parlamentets medlemmer stemme for Ursula von der Leyen, for at hun kan kalde sig ny kommissionsformand.

Det magiske tal er 374, svarende til 50 % + 1 af de nuværende 747 medlemmer af Parlamentet. At tallet af MEP’er i Parlamentet ikke er 751, skyldes, at der endnu står fire pladser tomme. Blandt andet en af de danske, fordi Jeppe Kofod blev kaldt til Danmark som ny udenrigsminister, og hans afløser Marianne Vind endnu ikke er blevet indsat som MEP.

Afstemningen foregår med stemmeseddel og er hemmelig. Optællingen forventes at tage ca. en time. Så resultatet burde være kendt omkring kl. 19:00 tirsdag aften.

Valget af kommissionsformand er beskrevet i Lissabontraktatens artikel 17,7.

Heftig aktivitet i Bruxelles

Der har i den forgangne uge været heftig mødeaktivitet i Bruxelles. Her har Ursula von der Leyen holdt utallige møder med Parlamentets politiske grupper, Parlamentets formand og de politiske gruppeledere for at fremlægge sine ideer og visioner for Europa.

Her kan du se en video fra EP-formand David Sassolis og Ursula von der Leyens møde med pressen efter mødet med formandskonferencen.

Tjek de danske MEP’ers Twitter-profiler for at få et indtryk af stemningen i Parlamentet.

De næste skridt

Hvis et flertal af MEP’erne bakker op om Ursula von der Leyen, er næste skridt udnævnelsen af den samlede Kommission. Her skal landene i samarbejde med den valgte kommissionsformand sammensætte et hold med en kommissær fra hvert land. De enkelte kommissærer skal til høring i Europa-Parlamentets udvalg til efteråret - formentlig i begyndelsen af oktober. Afstemningen om den samlede Kommission forventes at finde sted i slutningen af oktober, så den nye Kommission kan træde til den 1. november.

Hvis Ursula von der Leyen derimod ikke kan samle det nødvendige flertal i Parlamentet, må stats- og regeringscheferne tilbage til forhandlingsbordet for at finde en ny kandidat, som de kan indstille til Europa-Parlamentet.