skip to content
 
 
 
13-09-2017

State of the Union: En ambitiøs vision for et stærkt Europa

Under den årlige State of the Union debat i Europa-Parlamentet fremlagde Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, en ambitiøs vision for et stærkt og forenet Europa.

I forbindelse med den tre timer lange debat, der fandt sted i Europa-Parlamentet i Strasbourg onsdag den 13. september, annoncerede Jean-Claude Juncker en række forslag, herunder en europæisk finansminister, lovlig migration, cybersikkerhed, arbejdstagernes frihed og rettigheder, international handel og forsvarsunionen, som Europa-Parlamentet og Rådet skal drøfte og træffe beslutninger om inden udgangen af den indeværende mandatperiode.

De politiske grupper i Europa-Parlamentet udtrykte i den efterfølgende debat generelt tilfredshed med Jean-Claude Junckers visioner for et stærkt og forenet Europa. EPP-gruppens formand Manfred Weber uddybede således, at "Europa har brug for mod. Europa har brug for optimisme og kreativitet.", imens Syed Kamall (ECR) konkluderede, "at være kritisk over for EU's politik er ikke det samme som at angribe EU".

Du kan læse mere om de politiske gruppers reaktioner og se de forskellige taler her...
Læs hele Jean-Claude Junckers tale på dansk her...

De danske MEP'eres reaktioner på Junckers tale

De danske medlemmer af Europa-Parlamentet er ligeledes overvejende positive over indholdet af talen, selvom der også er elementer af talen, hvor uenigheden er stor. Rina Ronja Kari (GUE/NGL) mener f.eks. ikke, at "Kommissionen forholder sig til Unionens rigtige problemer".

Jeppe Kofod: Vi har brug for en ny retning for EU (Berlingske)
 .
Margrete Auken: Vi er beæret og bebyrdet med demokrati (Altinget)
 .
Rina Ronja Kari: State of the Union: Vind i sejlene eller katastrofekurs? (Berlingske)
 .
Morten Løkkegaard: State of The Union: Det bør Juncker tale om (Jyllands-Posten)
 .
Anders Vistisen: Juncker dikterer vejen mod Europas Forenede Stater (Jyllands-Posten)
 .
Christel Schaldemose: Vi er stadig i en krise, Juncker (Jyllands-Posten)
 .
Morten Helveg: Historisk EU-medvind skal udnyttes (Berlingske)

Nedenfor har vi samlet et overblik over de danske MEP'eres reaktioner under debatten.  

 .
 .

Lars Løkke Rasmussen fulgte også debatten

 .