skip to content
 
 
 
26-03-2018

Til kamp for mere dansk i EU

Europa-Parlamentet har kastet sig ind i kampen for at bevare dansk tolkning i EU. Til efteråret åbner en ny tolkeuddannelse på Aarhus Universitet.

 .
 

EU’s tolke og oversættere er det europæiske samarbejdes sproglige superhelte. De sørger for, at EU’s politikere kan kommunikere gnidningsfrit med hinanden og borgerne på alle 24 officielle EU-sprog.

Desværre har der i en årrække manglet danske sprogfolk i EU’s institutioner. Især på tolkeområdet sukker danskerne efter nye kolleger i tolkeboksen til at erstatte de mange, der i disse år går på pension.

 

Demokrati og mangfoldighed

Europa-Parlamentets, Kommissionens og EU-Domstolens tolketjenester har derfor søsat en kampagne under overskriften #MereDanskiEU. Formålet med kampagnen er at få danske sproginteresseredes øjne op for, at et arbejde som tolk eller oversætter i EU måske kunne være noget for dem.

Det handler dog i lige så høj grad om at slå et slag for, hvor vigtigt det er, at der stadig bliver tolket og oversat til og fra dansk i EU-institutionerne. Helt lavpraktisk handler det om at sikre gnidningsfri kommunikation mellem alle EU’s 24 officielle sprog.

Men perspektiverne er meget videre end det. EU’s sprogfolk sørger for, at europæerne kan deltage i det europæiske demokrati på deres modersmål. De garanterer EU-borgernes retssikkerhed, når de oversætter EU-love til alle 24 EU-sprog, og når de tolker under retssager ved EU-domstolen. Endelig er de hovedbannerførere for EU’s motto ”Forenet i mangfoldighed”. Samtidig er tolkene og oversætterne med til at udvikle og bevare det danske sprog, når de oversætter nye ord og begreber til dansk.

Se de tre danske MEP’ere Morten Løkkegaard (ALDE), Jeppe Kofod (S&D) og Morten Helveg Petersen (ALDE) forklare, hvorfor dansk tolkning er alfa og omega for deres politiske arbejde i Europa-Parlamentet:

 .
 .
 .
 .
 

Ny uddannelse i konferencetolkning

Der har i en årrække manglet en egentlig tolkeuddannelse i Danmark. Heldigvis er der lys for enden af tunnelen, idet Aarhus Universitet til efteråret 2018 åbner en nye masteruddannelse i konferencetolkning.

Uddannelsen er for dig, der vil arbejde med konferencetolkning på eliteniveau, og du får efter endt uddannelse mulighed for at arbejde i EU’s institutioner eller andre internationale fora, der kræver tolkefærdigheder på højeste niveau. En stor del af undervisningen er praksisrettet og foregår i topmoderne tolkelaboratorier. Du bliver undervist af akkrediterede konferencetolke og Danmarks fremmeste forskere på området.

Uddannelsen retter sig mod dig, der allerede har gennemført en kandidatuddannelse; behersker mundtligt dansk til perfektion og to fremmedsprog på meget højt niveau; har fremragende analytiske kompetencer, høj koncentrationsevne, mental skarphed og hurtighed; har en stor almenviden; er nysgerrig; er en god taler; og kan lide udfordringer.

Ansøgningsfristen for den nye uddannelse er 16. april 2018.

 
Læs mere om den nye masteruddannelse i konferencetolkning her...