skip to content
 
 
 

Udsigt til klarere regler og bedre forhold for EU’s chauffører

10-06-2020

Der er lys for enden af tunnelen for de europæiske lastbilschauffører, der nu kan se frem til klarere regler og bedre arbejdsforhold. I mandags godkendte MEP’erne i Europa-Parlamentets transportudvalg den store reform af vejtransport-sektoren, bedre kendt som vejpakken, der nu er sendt til endelig afstemning på Parlamentets plenarsamling i juli.

Vejpakken har været til forhandling siden maj 2017 og indeholder tre dele, bestående af nye regler for udstationering af chauffører, forbedring af chaufførers hviletid samt bedre håndhævelse af de såkaldte cabotageregler. Pakken skal dermed forbedre arbejdsforhold, gøre en ende på konkurrenceforvridning og sætte en stopper for skuffeselskaber i vejtransport-sektoren.

 

Bedre arbejds- og lønvilkår

De nye regler skal sikre bedre hvileforhold for chauffører og give dem mulighed for at tilbringe mere tid hjemme. Fremover skal virksomheder nemlig tilrettelægge deres tidsplaner, så chaufførerne regelmæssigt kan vende hjem, som minimum hver fjerde uge. Chauffører får desuden krav på at overnatte uden for køretøjet i hvileperioder. Hvis hvileperioden ikke kan afholdes hjemme, skal der sørges for overnatning på arbejdsgiverens regning.

Samtidig skal den nye aftale sikre bedre lønvilkår og stramme op på reglerne for cabotagekørsel, dvs. når en transportvirksomhed kører med varer internt i en anden medlemsstat. For eksempel når en tysk chauffør henter et læs varer i Padborg og afleverer det i København. Chauffører skal fremover betragtes som udstationerede arbejdere, når de kører cabotagekørsel. Dermed skal en udenlandsk chauffør betales dansk løn, når vedkommende kører med gods internt i Danmark, uanset hvor lastbilen er registreret eller chaufføren er ansat.

Problemerne med udnyttelse af chauffører på de europæiske landeveje har eksisteret længe og er kommet mere frem i søgelyset de seneste år. Særligt med den velkendte Padborg-sag, da Fagbladet 3F i oktober 2018 afslørede, at der boede flere hundrede filippinske og srilankanske lastbilchauffører under kummerlige forhold i en lejr ved Padborg. Med vejpakken kommer sådanne historier forhåbentlig ikke til at gentage sig.

MEP Nikolaj Villumsen (EL/GUE) er godt tilfreds, og udtaler til Ritzau: ”Den situation, vi har lige nu, er helt uacceptabel. Der er slavelignende forhold på transportområdet. Det er noget, vi skal have stoppet. Så den her pakke er helt klart et skridt i den rigtige retning.”

 

Stærkere kontrol og opgør med skuffeselskaber

Udover bedre arbejdsforhold skal vejpakken sikre mere ensartede regler i Europa, fair konkurrencevilkår og bedre håndhævelse af reglerne. Registrering af grænsepassage ved hjælp af fartskrivere skal sikre strammere, automatisk kontrol, så reglerne nemmere kan håndhæves og regelbrud afsløres.

Et andet hovedelement i pakken er at bekæmpe brugen af skuffeselskaber. Derfor stilles der nu strengere krav til vejtransportvirksomhedernes kørselsaktiviteter i det land, hvor de er registreret. For at forhindre systematisk cabotagekørsel indføres en karantæne-periode på fire dage, før nye cabotagekørsler kan udføres i samme land med samme køretøj. De nye regler vil også kræve, at køretøjer vender tilbage til virksomhedens operationscenter som minimum hver ottende uge. Da operatørerne i stigende grad benytter lette lastbiler, der tidligere har været undtaget fra reglerne, vil de lette køretøjer nu også blive omfattet af reglerne.

Også MEP Marianne Vind (S/S&D), som er medlem af transportudvalget, glæder sig over afstemningsresultatet: ”Nu tror jeg på, at det kommer til at lykkes – og det er rigtig godt, for nu får vi virkelig ryddet op i nogle ting. Lastbilchaufførerne i hele Europa får bedre, mere anstændige arbejdsvilkår. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi får gjort op med de postkassefirmaer, der udsætter lovlydige, ansvarsbevidste og samvittighedsfulde virksomheder i Danmark og resten af EU for en fuldkommen skævvredet, urimelig konkurrence gennem uhæmmet carbotagekørsel. Nu får vi den kontrol, der skal til.”

Vejpakken er en af de største ændringer af EU-lovgivning om vejtransport nogensinde. Nu lakker flere års forhandlinger mod enden, da pakken skal godkendes endeligt af Parlamentet ved plenaren i juli måned.

 .