skip to content

 
 
 

Formanden

Formanden for Europa-Parlamentet bistås af 14 næstformænd og leder arbejdet i Europa-Parlamentet og dets organer (Præsidium og Formandskonference) og forhandlingerne under plenarsamlingerne. Det er også formanden der påser, at Europa-Parlamentets forretningsorden overholdes, og sikrer dermed ved sin mellemkomst, at alle aktiviteter i institutionen og dens organer afvikles korrekt.

Formanden er Europa-Parlamentets repræsentant i retslige anliggender, i relationerne til de øvrige EU-institutioner og i alle eksterne forbindelser. Formanden udtaler sig bl.a. om alle store internationale spørgsmål og fremsætter henstillinger til styrkelse af Den Europæiske Union.

Ved åbningen af møderne i Det Europæiske Råd giver Europa-Parlamentets formand udtryk for EP's holdning til og bekymringer vedrørende de særlige emner og punkter, der er opført på dagsordenen. Formanden sikrer ved sin underskrift, at Den Europæiske Unions budget kan gennemføres, når medlemmerne af Europa-Parlamentet har vedtaget det. Endelig undertegner formanden sammen med formanden for Det Europæiske Råd, alle retsakter, som er vedtaget på grundlag af den almindelige lovgivningsprocedure.

Formanden vælges for 2 1/2 år svarende til en halv valgperiode og kan genvælges. Den 3. juli 2019 blev David Sassoli (S&D) valgt som formand for Europa-Parlamentet. Han afløste Antonio Tajani (EPP), der var formand i 2 1/2 år i perioden 2017-2019.

Læs mere på formandens hjemmeside
 .

Sidst opdateret den 3. juli 2019