skip to content

 
 
 

Sådan fungerer EU-valget

Valget til Europa-Parlamentet er i vid udstrækning organiseret efter nationale lovgivninger og traditioner. Men fælles EU-regler fastsætter, at valgene skal afholdes som almindelige, direkte, frie og hemmelige valg. Medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges i medlemsstaterne på grundlag af forholdstalsvalg. På denne side kan du få et hurtigt overblik over valgregler, frister mv.

Hvem kan stemme?

I Danmark har man valgret til Europa-Parlamentet, hvis man er fyldt 18 år og

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Hvem kan stille op?

Man er valgbar til Europa-Parlamentet, hvis man er fyldt 18 år og

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Man må dog ikke være straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af Europa-Parlamentet. For statsborgere fra de øvrige EU-lande gælder også den betingelse, at de ikke må have mistet valgbarheden i deres hjemland ved en civil eller strafferetlig afgørelse i hjemlandet.

Man kan ikke stille op som løsgænger og skal derfor opstille på en kandidatliste for et politisk parti eller bevægelse. Kandidatlister kan opstilles af et parti, som opnåede valg ved det seneste valg til enten Folketinget eller Europa-Parlamentet. Lister fra andre partier skal støttes af underskrifter fra vælgere, som udgør mindst 2 % af de gyldige afgivne stemmer ved det seneste Folketingsvalg. Det er ca. 70.000 underskrifter.

 .

Hvem kan jeg stemme på?

Til Europa-Parlamentsvalg er der modsat Folketingsvalg kun én valgkreds. Du kan derfor frit stemme på alle kandidater, der er opstillet i Danmark.

Vigtige frister i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget

  • Indlevering af kandidatlister skal ske tidligst seks uger før valgdagen og senest kl. 12.00 fire uger før valgdagen.
  • Nye partier skal anmeldes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest otte uger inden valgdagen.
  • Der kan brevstemmes fra seks uger før afstemningsdagen til og med den næstsidste hverdag før afstemningsdagen.
  • Danske statsborgere bosat i et andet EU-land, der ønsker at stemme i Danmark, skal søge Københavns Kommune om optagelse på valglisten. Herboende EU-borgere, der ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal søge deres bopælskommune om optagelse på valglisten.

Vil du vide mere om regler og frister? Find mere information om hvem der kan stemme og stille op i Danmark

 .

Om at brevstemme

På dit valgsted findes en fortegnelse over de partier/bevægelser, der stiller op. Du kan godt stemme på en person, men da den officielle valgliste først er tilgængelig ca. 10 dage inden valget, skal du selv sætte dig ind i, hvem der stiller op. De fleste partier og bevægelser har allerede offentliggjort deres kandidater, men ifølge reglerne er det altså muligt at ændre listerne frem til fire uger før valget. Læs mere om, hvor og hvordan du brevstemmer her.

 .
Økonomi- og Indenrigsministeriets side om Europa-Parlamentsvalg