skip to content
En gruppe elever i Europa-Parlamentet i Strasbourg
En gruppe elever i Europa-Parlamentet i Strasbourg
 

Euroscola

EUROSCOLA er en unik mulighed for, at skoleelever i alderen 16-18 år kan prøve at være medlem af Europa-Parlamentet for en dag. Formålet med programmet er at styrke de unges viden om EU og Europa-Parlamentet ved at tilbyde skoleklasser en lærerig oplevelse i plenarsalen i Strasbourg - langt fra de traditionelle klasseværelser, så eleverne på egen krop kan erfare, hvordan der forhandles i en international sammenhæng.

I løbet af EUROSCOLA-dagen vil eleverne præsentere deres skole for de andre deltagere og blive inddelt i flersprogede arbejdsgrupper, der skal diskutere og forberede sig på eftermiddagens debat i plenum. Under debatten skal eleverne fra de forskellige arbejdsgrupper præsentere og argumentere for deres lovforslag, og debatten afsluttes med en afstemning om de fremsatte lovforslag.  

Eleverne vil kunne komme til at arbejde med emner i løbet af dagen, der spænder vidt: Hvordan kan økonomisk vækst kombineres med miljøbeskyttelse, hvordan kan Europa-Parlamentet bidrage til at styrke menneskerettighederne, hvordan skal EU udvikle sig i fremtiden osv. Eleverne forbereder sig ved at læse om de aktuelle emner inden afrejsen til Europa-Parlamentet. Arbejdssprogene er enten engelsk eller fransk, og alle debatindlæg skal foregå på et andet sprog end elevens modersmål. Det hele vil blive oversat af tolke – præcis som når de rigtige medlemmer af Europa-Parlamentet mødes i plenarsalen.  

Tilmelding

Betingelsen for at deltage er, at der er tale om en skoleklasse, hvor min. 80% af eleverne er i alderen 16-18 år. En gruppe kan maksimalt bestå af 24 elever og 2 lærere. Som en del af ansøgningen skal eleverne optage en kort video på 60-90 sekunder under overskriften "Forenet i mangfoldighed". Se mere i ansøgningsskemaet nedenfor. 

Bemærk: Enkelte datoer er forbeholdt EPAS skoler, hvor gruppen maksimalt kan bestå af 20 elever og 2 lærere. 

Tilmeldingsfristen til foråret 2020 er den 27. august 2019 via nedenstående ansøgningsskema.

Obs: Skemaet åbner som en interaktiv pdf. Hvis det ikke er tilfældet, skal du gemme skemaet på computeren, åbne filen og vælge 'enable all features' i din værktøjslinje.

Datoer for 1. halvår 2020

Fredag den 17. januar
Torsdag den 30. januar
Fredag den 14. februar (obs: kun EPAS skoler og mac 20 elever og 2 lærere)
Torsdag den 27. februar
Torsdag den 5. marts
Fredag den 13. marts (obs: kun EPAS skoler og mac 20 elever og 2 lærere)
Torsdag den 26. marts
Fredag den 3. april
Torsdag den 23. april
Torsdag den 7. maj
Fredag den 15. maj

Eleverne skriver om EUROSCOLA

"Turen til Strasbourg var en kulturel- og samfundsfaglig bombe. Da vi kom ind i Europa-Parlamentet, fik man med det samme en følelse af, at man var en del af noget større. Det var en forsamling af unge fra 18 forskellige lande, som alle havde til opgave at løse nogle af EU's problemer." Jacob Grønning, Frijsenborg Efterskole

"Overalt hørte man forskellige sprog, nogle kendte andre ukendte. I plenarsalen blev det hele oversat af forskellige tolke til forskellige sprog. Her oplevede jeg, hvor vigtigt sprog er, og hvordan der bliver kommunikeret mellem landene. [...] Det var fascinerende at snakke med de andre og at diskutere vores emner. Jeg oplevede både andre synsvinkler, men jeg fik også en forståelse af, hvordan man vedtager beslutninger i EU, og hvor lang en proces det er. En dag med en masse ny viden, som jeg vil tænke længe over." Frederikke Bejder, Frijsenborg Efterskole

Eksempel på program for en EUROSCOLA-dag

Kl. 08.30: Ankomst til Europa-Parlamentet
• Sikkerhedskontrol og modtagelse
Kl. 09.15: Morgenmad og briefing  
• Gennemgang af dagens forløb og nedsættelse af flersprogede arbejdsgrupper
Kl. 10.00: Samling i plenarsalen
• Orientering om Europa-Parlamentet ved medarbejdere og præsentation af de enkelt skoler ved en udvalgt elev
Kl. 12.45: Frokost
Kl. 14.00: Møde i arbejdsgrupperne i udvalgslokalerne
Kl. 16.00: Samling i plenarsalen
• Fremlægning af rapporterne fra arbejdsgrupperne
• Debat efterfulgt af afstemning
Kl. 17.30: Afrunding  

Finansiering

Europa-Parlamentet yder et tilskud på ca. 250 euro pr. elev til dækning af rejse- og opholdsudgifter for de skoleklasser (maks. 24 elever), der bliver udvalgt til at deltage. Hvis flere klasser ønsker at rejse til den samme EUROSCOLA-dag, udvælges den klasse, der har præsenteret den bedste redegørelse for, hvorledes rejsen vil kunne indgå i undervisningen.

En lærer - eller en anden voksen - pr. 10 elever får ligeledes rejsetilskud. Flere voksne kan rejse med, men de vil i så fald ikke modtage tilskud. Hver klasse kan invitere en journalist med på turen som Europa-Parlamentet vil finansiere.

Læs mere om betingelserne for journalisters deltagelse her.
 
EUROSCOLAs hjemmeside
EUROSCOLA på facebook