Betænkning om forslag til Rådets forordning om fravigelse af forordning (EØF) nr. 1765/92 om indførelse af en støtteordning for producenter a visse markafgrøder, for så vidt angår jordudtagningsforpligtelsen for produktionsåret 1997/1998 - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

9.7.1996

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: