Betänkande - A4-0303/1996Betänkande
A4-0303/1996

Betänkande om den ändrade rättsliga grunden till förslaget till rådets förordning om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämning av tull- och jordbrukslagstiftningen - budgetkontrollutskottet

7.10.1996

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: