Betænkning om kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens ikrafttræden for de igangværende lovgivningsprocedurer pr. 1. maj 1999 inden for området regionalpolitik, transport og turisme - Bekræftelse af førstebehandling - Udvalget for regionalpolitik, transport og turisme

3.9.1999

Procedure : 1993/0491(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A5-0005/1999
Indgivne tekster :
A5-0005/1999
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: