Mietintö Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Amsterdamin sopimuksen voimaantulon vaikutukset 1. toukokuuta 1999 vireillä olleisiin lainsäädäntömenettelyihin aluepolitiikan, liikenteen ja matkailun alalla - Ensimmäisen käsittelyn vahnistaminen - Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta

3.9.1999

Menettely : 1993/0491(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A5-0005/1999
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A5-0005/1999
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: