Betänkande - A5-0005/1999Betänkande
A5-0005/1999

Betänkande om kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet - Följder av Amsterdamfördragets ikraftträdande för pågående lagstiftningsförfaranden per den 1 maj 1999 på området för regionalpolitik, transport och turism - Bekräftelse av första behandlingen - utskottet för regionalpolitik, transport och turism

3.9.1999

Förfarande : 1993/0491(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A5-0005/1999
Ingivna texter :
A5-0005/1999
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: